Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 8, Sayı / Issue 1-2, Yazı sayısı: 11 Item(s)
Aralık / December 2016, Sayfa / Page(s): 1-52
 
Derleme / Review
 
Osteoartrit progresyonunun kantifikasyonunda direkt radyografinin avantajları ve dezavantajları
Advantages and disadvantages of direct radiography in the quantification of osteoarthritis progression
  Hamit Küçük, Berna Göker, Şeminur Haznedaroğlu
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):1-4
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  doi:10.2399/raed.16.30602
  ÖZET | SUMMARY | PDF (105 KB)
 
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
Connective tissue diseases related interstitial lung disease: diagnostic and treatment approaches
  Ayten Yazıcı, Ayşe Çefle
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):5-12
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  doi:10.2399/raed.16.55264
  ÖZET | SUMMARY | PDF (210 KB)
 
El osteoartritine yaklaşım
Approach to hand osteoarthritis
  Selime Ermurat, Ediz Dalkılıç
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):13-21
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  doi:10.2399/raed.16.57966
  ÖZET | SUMMARY | PDF (116 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Hemofagositik sendromun eşlik ettiği erişkin Still hastalığı
Hemophagocytic syndrome associated with adult Still's disease
  Sibel Üreyen, Zeynep Ertürk
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):22-24
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  doi:10.2399/raed.16.44127
  ÖZET | SUMMARY | PDF (106 KB)
 
Renal tubuler asidoz ile başvuran Sjögren sendromu olgusu: İmmünsüpresif tedavi akılda tutulmalıdır
A case of Sjögren syndrome presenting with distal renale tubuler acidosis: immunosupressive therapy should be considered
  Emre Tekgöz, Hilmi Umut Ünal, Sedat Yılmaz, Muhammet Çınar
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):25-27
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  doi:10.2399/raed.16.83997
  ÖZET | SUMMARY | PDF (86 KB)
 
Spondiloartropatili hastada kalça ağrısının beklenmedik sebebi
Unexpected reason of hip pain in a spondyloarthropathic case
  Gül Güzelant, Serdal Uğurlu
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):28-31
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  doi:10.2399/raed.16.91300
  ÖZET | SUMMARY | PDF (327 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
Romatolojide Hedef 2017 Sempozyumu Bildiri Özetleri, 5-8 Nisan 2017, Grand Tarabya Otel, İstanbul - Poster Sunumlar
Abstracts for the Symposium "Target 2017 in Rheumatology", April 5-8, 2017, Grand Tarabya Hotel, Istanbul, Turkey - Poster Presentations
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):34-47
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  doi:10.2399/raed.16.00016o
  PDF (461 KB)
 
Haberler / News
 
TRD'den Haberler
News from TRD
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):48-49
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  PDF (173 KB)
 
Üyelerimizden Katkılar / Inputs from Members
 
Ah Romatoloji
  Songül Çildağ
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):50
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  PDF (55 KB)
 
Dizin / Index
 
Hakem dizini
Reviewer index
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):51
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  PDF (69 KB)
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2016;8(1-2):51-52
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Nisan / April 5, 2017
  PDF (60 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.