Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 9, Ek / Supplement, Yazı sayısı: 3 Item(s)
Ekim / October 2017, Sayfa / Page(s): S1-S182
 
Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Ahmet Gül, Murat İnanç
  RAED Dergisi 2017;9(Suppl):V
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 19, 2017
  ÖZET | SUMMARY | PDF (92 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 18-22 Ekim 2017, Antalya
Abstracts presented at the XVIII National Rheumatology Congress, October 18-22, 2017, Antalya
  RAED Dergisi 2017;9(Suppl):S1-S176
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 19, 2017
  doi:10.2399/raed.17.S001017
  PDF (2600 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2017;9(Suppl):S177-S182
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 19, 2017
  PDF (107 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.