Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 9, Sayı / Issue 1-2, Yazı sayısı: 9 Item(s)
Aralık / December 2017, Sayfa / Page(s): 1-50
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Geriatrik dönemde karşılaşılan romatolojik hastalıkların izleminde karşılaşılan sorunlar
Difficulties on follow-up of rheumatologic diseases in geriatric patients
  Neslihan Yılmaz, Banu Özulu Türkmen, Mehtap Üçer, Aslı Çurgunlu, Şule Yavuz
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):1-5
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  doi:10.2399/raed.17.21939
  ÖZET | SUMMARY | PDF (89 KB)
 
Derleme / Review
 
Poliarteritis nodoza (PAN): Tek bir hastalık mı?
Polyarteritis nodosa (PAN): is it a single disease?
  Ömer Karadağ
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):6-10
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  doi:10.2399/raed.17.18291
  ÖZET | SUMMARY | PDF (120 KB)
 
Biyolojik tedaviler
Biological treatments
  Elif Er Gülbezer, Gökhan Keser
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):11-31
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  doi:10.2399/raed.17.92400
  ÖZET | SUMMARY | PDF (373 KB)
 
Behçet hastalığında IL-33'ün rolü
The role of IL-33 in Behçet's disease
  Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer, Müçteba Enes Yayla, Aşkın Ateş
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):32-34
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  doi:10.2399/raed.17.14633
  ÖZET | SUMMARY | PDF (82 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olguda fizyoterapinin etkinliği
Efficacy of physiotherapy in case of drop-foot developed due to vasculitic neuropathy
  Bilge Başakcı Çalık, Elif Gür Kabul, Murat Taşçı, Fahrettin Bıçakcı
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):35-38
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  doi:10.2399/raed.17.33043
  ÖZET | SUMMARY | PDF (84 KB)
 
Kolayca atlanabilecek bir tanı: Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu (R3SPE)
A diagnosis that can be easily neglected: remitting seronegative symmetrical synovitis with pitting edema
  Sezin Turan, Hakan Emmungil
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):39-42
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  doi:10.2399/raed.17.39974
  ÖZET | SUMMARY | PDF (103 KB)
 
Behçet sendromu ve amiyotrofik lateral skleroz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Behçet's syndrome and amyotrophic lateral sclerosis: a case report and literature review
  Veysel Suzan, Sinem Nihal Esatoğlu, Serdal Uğurlu, Emire Seyahi, Vedat Hamuryudan
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):43-46
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  doi:10.2399/raed.17.83007
  ÖZET | SUMMARY | PDF (86 KB)
 
Haberler / News
 
TRD'den Haberler
News from TRD
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):47-49
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  PDF (284 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini
Author index
  RAED Dergisi 2017;9(1-2):50
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Kasım / November 1, 2017
  PDF (43 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.