Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 10, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Haziran / June 2018, Sayfa / Page(s): 1-68
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları
The referral features and the diagnosis of the patients referred to rheumatology outpatient clinic
  Bilal Arıcan, Mehmet Engin Tezcan
  RAED Dergisi 2018;10(1):1-5
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  doi:10.2399/raed.18.27247
  ÖZET | SUMMARY | PDF (95 KB)
 
Derleme / Review
 
Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri
Assessment of disease activity in systemic lupus erythematosus and activity indices
  Sabin Göktaş Aydın, Bahar Artım Esen
  RAED Dergisi 2018;10(1):6-13
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  doi:10.2399/raed.18.72792
  ÖZET | SUMMARY | PDF (113 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Eritema nodozum ve poliartralji ile prezente olan tularemi olgusu
A tularemia case presenting with polyarthralgia and erythema nodosum
  Ahmet Çayakar, Ayşe Özdemir
  RAED Dergisi 2018;10(1):14-22
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  doi:10.2399/raed.18.05706
  ÖZET | SUMMARY | PDF (332 KB)
 
Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları
Abatacept in psoriatic arthritis: case reports
  Gül Güzelant, Serdal Uğurlu
  RAED Dergisi 2018;10(1):23-26
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  doi:10.2399/raed.18.30592
  ÖZET | SUMMARY | PDF (83 KB)
 
Parotis bezi tutuluşu ile başvuran sarkoidoz olgusu
Parotid gland involvement as initial symptom in a patient with sarcoidosis
  Hüseyin Semiz, Şenol Kobak
  RAED Dergisi 2018;10(1):27-30
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  doi:10.2399/raed.18.85047
  ÖZET | SUMMARY | PDF (122 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu Bildiri Özetleri, 7-10 Mart 2018, Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, İstanbul
Abstracts for the Symposium "Target 2018 in Rheumatology", March 7-10, 2018, Wyndham Grand Istanbul Kalamış Marina Hotel, Istanbul Turkey
  RAED Dergisi 2018;10(1):33-62
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  doi:10.2399/raed.18.00018o
  PDF (600 KB)
 
Romatolojide Hedef 2018 Sempozyumu Yazar Dizini
Author Index for the Symposium "Target 2018 in Rheumatology"
  RAED Dergisi 2018;10(1):63-64
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  PDF (72 KB)
 
Haberler / News
 
TRD'den Haberler
News from TRD
  RAED Dergisi 2018;10(1):65-68
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 1, 2018
  PDF (279 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.