Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 10, Ek / Supplement, Yazı sayısı: 3 Item(s)
Eylül / September 2018, Sayfa / Page(s): V+S1-S226
 
Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Vedat Hamuryudan
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2018;10(Suppl):V
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 26, 2018
  ÖZET | SUMMARY | PDF (56 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
XIX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 26-30 Eylül 2018, Bodrum
Abstracts presented at the XIX National Rheumatology Congress, September 26-30, 2018, Bodrum
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2018;10(Suppl):S1-S226
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 26, 2018
  doi:10.2399/raed.18.S001018
  PDF (3700 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini
Author index
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2018;10(Suppl):S221-S226
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Eylül / September 26, 2018
  PDF (100 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.