Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 11, Sayı / Issue 1, Yazı sayısı: 11 Item(s)
Haziran / June 2019, Sayfa / Page(s): 1-90
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Romatoid artrit ve spondiloartritte biyolojik DMARD'lar arasında geçiş ve nedenleri: TReasure gerçek yaşam verileri
Switching between biological DMARDs and associated reasons in rheumatoid arthritis and spondyloarthritis treatments: TReasure study-real life data
  Umut Kalyoncu, Ali İhsan Ertenli, Orhan Kücükşahin, Hüseyin Ediz Dalkılıç, Abdulsamet Erden, Cemal Bes, Nilüfer Alpay Kanıtez, Timuçin Kaşifoğlu, Pınar Kızılırmak, Hakan Emmungil, Belkis Nihan Coşkun, Burcu Yağız, Süleyman Serdar Koca, Muhammet Çınar, Aşkın Ateş, Servet Akar, Duygu Ersözlü, Veli Yazısız, Nazife Şule Yaşar Bilge, Gezmiş Kimyon, Müge Aydın Tufan, Rıdvan Mercan, Emel Gönüllü, Emre Tekgöz, Ömer Karadağ, Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer, Sedat Yılmaz, Yavuz Pehlivan, Önay Gerçik, Burak Öz, Mustafa Ender Terzioğlu, Levent Kılıç, Şükran Erten, Sedat Kiraz; TReasure Çalışma Grubu
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):1-9
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.99608
  ÖZET | SUMMARY | PDF (138 KB)
 
Anti-Ro/La ilişkili konjenital kalp bloğunda prednisolonun uygunsuz kullanımı ve tedavi protokollerindeki heterojenite: 492 vakanın gözden geçirilmesi
Wide heterogeneity in treatment protocols and inappropiate use of prednisolone for anti-Ro/La associated-congenital heart block: a systematic review of 492 cases
  Abdulsamet Erden, Levent Kılıç, Alper Sarı, Berkan Armağan, Emre Bilgin, Serdar Ceylan, Yusuf Ziya Şener, Benazir Hymabaccus, Fatih Gürler, Ömer Karadağ, Umut Kalyoncu
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):10-15
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.43534
  ÖZET | SUMMARY | PDF (111 KB)
 
Günlük pratikte antinükleer antikor (ANA) istemleri ve pozitifliklerinin kliniklere göre dağılımı: ANA testi en çok hangi bölümlerden istenmektedir?
Clinical distribution of antinuclear antibody (ANA) requests and positivity in daily practice: which departments request ANA test most frequently?
  Döndü Üsküdar Cansu, Hava Üsküdar Teke, Eren Gündüz, Cengiz Korkmaz
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):16-22
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.52714
  ÖZET | SUMMARY | PDF (118 KB)
 
Derleme / Review
 
Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde görüntülemenin yeri
The role of imaging in the assessment of disease activity in Takayasu arteritis
  Gökçe Kenar, Fatoş Önen
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):23-32
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.02486
  ÖZET | SUMMARY | PDF (133 KB)
 
Romatoloji pratiğinde kullanılan akut faz belirteçleri
Acute phase markers in rheumatology practice
  Berivan Bitik
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):33-37
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.42714
  ÖZET | SUMMARY | PDF (100 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Diz ekleminin nadir hastalığı: Lipoma arboresans
Forgotten disease of the knee joint: lipoma arborescense
  Emre Tekgöz, Muhammet Çınar, Hatice Tuba Sanal, Sedat Yılmaz
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):38-41
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.16035
  ÖZET | SUMMARY | PDF (222 KB)
 
Editöre Mektup / Letter to the Editor
 
Yan dal polikliniklerinde merkezi hekim randevu sistemi (MHRS) sorunları ve çözüm önerileri
Central physician appointment system (MHRS) problems and solution proposal in spesific outpatient clinics
  Nilüfer Alpay Kanıtez
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):42-45
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.00710
  ÖZET | SUMMARY | PDF (114 KB)
 
Düzeltme / Erratum
 
Düzeltme: Türkiye Romatoloji Derneği psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
Correction: Turkish Society for Rheumatology recommendations for the management of psoriatic arthritis
  Umut Kalyoncu, Eftal Yücel, Mehmet Akif Öztürk, Şule Yavuz, Kenan Aksu, Süleyman Özbek, Emire Seyahi, Timur Pırıldar, Şenol Kobak, Esen Kasapoğlu, Murat İnanç
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):46
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.19.err18021
  ÖZET | SUMMARY | PDF (83 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu Bildiri Özetleri, 17-20 Nisan 2019, Fairmont Quasar İstanbul Hotel, İstanbul
Abstracts of the Symposium "Target 2019 in Rheumatology", April 17-20, 2019, Fairmont Quasar Istanbul Hotel, Istanbul, Turkey
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):50-86
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  doi:10.2399/raed.18.00018o
  PDF (893 KB)
 
Romatolojide Hedef 2019 Sempozyumu Yazar Dizini
sAuthor Index for the Symposium "Target 2019 in Rheumatology"
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):87-88
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  PDF (79 KB)
 
Haberler / News
 
TRD'den Haberler
News from TRD
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(1):89-90
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Haziran / June 10, 2019
  PDF (292 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.