Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 11, Ek / Supplement, Yazı sayısı: 4 Item(s)
Ekim / October 2019, Sayfa / Page(s): XV+S1-S258
 
Editörden / Editorial
 
Editörden
Editorial
  Haner Direskeneli
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(Suppl):VII
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 21, 2019
  ÖZET | SUMMARY | PDF (109 KB)
 
Bilimsel Program / Program Schedule
 
XX. Ulusal Romatoloji Kongresi, 16-20 Ekim 2019, Antalya
XX National Rheumatology Congress, October 16-20, 2019, Antalya, Turkey
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(Suppl):VIII-XV
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 21, 2019
  PDF (168 KB)
 
Özetler / Abstracts
 
XX. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2019, Antalya
Abstracts presented at the XX National Rheumatology Congress, October 16-20, 2019, Antalya, Turkey
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(Suppl):S1-S252
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 21, 2019
  doi:10.2399/raed.19.S001119
  PDF (4200 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini
Author index
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(Suppl):S253-S258
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Ekim / October 21, 2019
  PDF (127 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.