Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt / Volume 11, Sayı / Issue 2, Yazı sayısı: 8 Item(s)
Aralık / December 2019, Sayfa / Page(s): 91-164
 
Öneri / Recommendation
 
Türkiye Romatoloji Derneği romatizmal hastalıklarda gebelik yönetimi ve gebelikte anti-romatizmal ilaç kullanım önerileri
The recommendations of Turkish Society for Rheumatology for pregnancy management in rheumatic diseases and the use of antirheumatic drugs during pregnancy
  Şule Apraş Bilgen, Levent Kılıç, Abdulsamet Erden, Zeynep Aşlar, Cemal Bes, Gonca Karabulut, Seval Pehlevan, Ayten Yazıcı, Yelda Bilginer, Özgür Deren, Seza Özen, İhsan Ertenli, Sedat Kiraz; Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi Çalışma Grubu
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):91-104
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  doi:10.2399/raed.19.61061
  ÖZET | SUMMARY | PDF (171 KB)
 
Klinik Araştırma / Clinical Research Article
 
Sistemik sklerozda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu etyolojisinde mikro ve makrovasküler hastalığın rolü
The role of micro and macrovascular disease in the etiology of left ventricular systolic dysfunction in systemic sclerosis
  Alper Sarı, Yusuf Ziya Şener, Berkan Armağan, Abdulsamet Erden, Levent Kılıç, Ömer Karadağ, Umut Kalyoncu, Ergün Barış Kaya, Sedat Kiraz, Ali Akdoğan
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):105-109
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  doi:10.2399/raed.19.92486
  ÖZET | SUMMARY | PDF (108 KB)
 
Derleme / Review
 
Sistemik lupus eritematozus patogenezinde BLyS (BAFF) ve APRIL
BLyS (BAFF) and APRIL in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus
  Selma Sarı, Murat İnanç
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):110-116
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  doi:10.2399/raed.19.43434
  ÖZET | SUMMARY | PDF (116 KB)
 
Romatolojik ayırıcı tanıda onkolojik değerlendirme
Oncologic evaluation in rheumatologic differential diagnosis
  Ahmet Çayakar
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):117-131
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  doi:10.2399/raed.19.69188
  ÖZET | SUMMARY | PDF (350 KB)
 
mTOR yolağı ve romatolojik hastalıklardaki rolü
mTOR pathway and its role in rheumatologic diseases
  Zeynep Zehra Gümüş, Zeki Soypaçacı, Servet Akar
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):132-156
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  doi:10.2399/raed.19.85530
  ÖZET | SUMMARY | PDF (245 KB)
 
Olgu Sunumu / Case Report
 
Romatizmal hastalığı olan böbrek transplant alıcılarında biyolojik tedavilerin kullanımı: Üç olgu serisi ile beraber literatürün gözden geçirilmesi
Use of biologic treatments in renal transplant recipients with rheumatic disease: literature review with three case series
  Sibel Bakırcı, Veli Yazısız, Vural Taner Yılmaz, Hüseyin Koçak, İrem Gayret, Ayhan Dinçkan, Mustafa Ender Terzioğlu
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):157-160
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  doi:10.2399/raed.19.57338
  ÖZET | SUMMARY | PDF (102 KB)
 
Sistemik sklerozu olan bir hastada ulnar osteoliz: Olgu sunumu
Ulnar osteolysis in a patient with systemic sclerosis: a case report
  Seda Çolak, Emre Tekgöz, Maghrur Mammadov, Sedat Yılmaz, Muhammet Çınar
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):161-163
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  doi:10.2399/raed.19.85570
  ÖZET | SUMMARY | PDF (140 KB)
 
Dizin / Index
 
Yazar dizini (Cilt 11)
Author index for Volume 11
  Ulusal Romatoloji Dergisi 2019;11(2):164
  Çevrimiçi yayın tarihi / Published online: Aralık / December 14, 2019
  PDF (70 KB)
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.