Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2012
Sayfa: 39-46
 
Derleme
Geliş tarihi: 27 Aralık 2011; Kabul tarihi: 27 Ocak 2012; Online yayın tarihi: 26 Nisan 2012
doi:10.2399/raed.12.005; Telif Hakkı © 2012 Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED)
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
Süleyman Serdar Koca (E-mail), Metin Özgen, Ahmet Işık
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Elazığ
Özet
Skleroderma (sistemik skleroz; SSk), deri ve iç organlarda yaygın fibroza neden olan kronik otoimmün/inflamatuar bir hastalıktır. Nadir görülmesi ve klinik açıdan heterojen olması nedeniyle, hastalığın patogenezi hala tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak, günümüzde SSk patogenezinin vaskülopati, immün aktivasyon ve fibroz triadı ile karakterize olduğu kabul edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar hastalık patogenezi konusunda bilgileri oldukça artırmıştır. Fakat, patogenik sürecin hangi etiyolojik faktörler ile tetiklendiği ve genetik zemin kesinlik kazanmamıştır. Fibrotik sürecin en önemli aktörü olan fibroblastların nasıl aktive olduğu bilinmekte, aktivitesini nasıl devam ettirdiği ise tam olarak bilinmemektedir. Fibroblastik aktivitenin devamlılığından fibroblastların otonomisi ve apoptoza direnci ile non-fibroblastik hücrelerin fibroblasta dönüşümü sorumlu tutulmaktadır. SSk'da, oluşan fibrotik dokunun tamiri için gerekli hücreler ve proteolitik enzimlerin bölgeye ulaşabilmesini sağlayacak neovaskülarizasyonun (anjiogenez ve vaskülogenezin) yetersiz olduğu gösterilmiştir. Yetersiz neovaskülarizasyonun nedenleri de hala gizemini korumaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sistemik skleroz, patogenez, fibroblastik aktivite, neovaskülarizasyon
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.