Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 8, Sayı 1-2, Aralık 2016
Sayfa: 1-4
 
Derleme
Geliş tarihi: 15 Ocak 2017; Kabul tarihi: 14 Şubat 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 5 Nisan 2017
doi:10.2399/raed.16.30602; Telif Hakkı © 2016 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Osteoartrit progresyonunun kantifikasyonunda direkt radyografinin avantajları ve dezavantajları
Hamit Küçük (E-mail), Berna Göker, Şeminur Haznedaroğlu
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji, Bilim Dalı, Ankara
Özet
Osteoartrit (OA), en sık görülen eklem ağrısı sebebidir. Direkt radyografi, progresyonunun değerlendirilmesi için en sık kullanılan yöntemdir. Uygulaması ve erişimi kolay olmakla birlikte aynı zamanda ucuz bir yöntemdir. Direkt radyografik semikantitatif ve kantitatif evreleme sistemlerinin kullanılması hastalığın ilerlemesinin takibinde daha hassas değerlendirme sağlar. Fakat kullandığımız skorlama sistemlerinde hala validasyon sorunu vardır. Gözlemci içi ve arası değişkenliğin fazla olması, eklem aralığındaki değişiklikleri tespit için çok hasta içeren, uzun süreli büyük çalışmaların yapılmasını gerektirir. OA tanı ve takibinde ultrasonografi ve manyetik rezonans kullanımının son yıllarda hızla artmasına rağmen gelişmiş ülkelerdeki ilaç onaylayıcı otoriteler tarafından bir ilacın hastalık modifiye edici ajan olarak tanımlanabilmesi için kabul edilen tek yöntem direkt grafide kantitatif yöntemler ile eklem aralık genişliği ölçümüdür.
Anahtar Sözcükler: Osteoartrit, radyografik skorlama, kantifikasyon
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.