Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 1, Haziran 2018
Sayfa: 6-13
 
Derleme
Geliş tarihi: 25 Kasım 2017; Kabul tarihi: 14 Aralık 2017; Çevrimiçi yayın tarihi: 1 Haziran 2018
doi:10.2399/raed.18.72792; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri
Sabin Göktaş Aydın1 (E-mail), Bahar Artım Esen2
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul; 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, İstanbul
Özet
Sistemik lupus eritematozus (SLE) aktivite ve remisyon dönemleriyle seyreden otoimmün bir hastalıktır. Hastalık aktivitesinin kontrolü prognozun temel belirleyicilerinden biridir. Aktivite değerlendirmesi için birçok indeks geliştirilmiştir. Ancak ön planda hastalığın heterojen yapısından dolayı hepsinde bazı kısıtlamalar söz konusudur. İdeal olarak aktivite belirlenmesinde kullanılacak indekslerin farklı klinisyenler tarafından uygulandıklarında aynı sonucu vermeleri; bir organda kötüleşmeyi, aynı kalmayı, düzelmeyi belirleyebilmeleri; hastalık ciddiyeti konusunda bilgi sağlayabilmeleri ve kolay yapılabiliyor olmaları gerekir. Bu yazıda SLE için şimdiye kadar geliştirilmiş hastalık aktvite indekslerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sistemik lupus eritematozus, SLEDAI, BILAG, hastalık aktivitesi
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.