Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 10, Sayı 2, Aralık 2018
Sayfa: 81-84
 
Öneri
Geliş tarihi: 10 Temmuz 2018; Kabul tarihi: 24 Temmuz 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 27 Eylül 2018
doi:10.2399/raed.18.18022; Telif Hakkı © 2018 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Türkiye Romatoloji Derneği romatoid artrit ulusal tedavi önerileri
Ayşe Çefle (E-mail), Gökhan Keser, Ender Terzioğlu, İhsan Ertenli, Nevsun İnanç, Fulya Coşan, Neslihan Yılmaz, Ali Şahin, Meryem Can, Vedat Hamuryudan
Türkiye Romatoloji Derneği, Romatoid Artrit Tedavi Önerileri Komitesi
Özet
Romatoid artrit (RA) tedavisi son otuz yılda dramatik olarak değişmiştir. Bugün tedavide konvansiyonel sentetik hastalık seyrine etki eden antiromatizmal ilaçların yanında biyolojik ve hedefe yönelik sentetik ajanlar da başarı ile kullanılmaktadır. RA tedavisinde hedef remisyon veya düşük hastalık aktivitesidir. Hangi hastada hangi ilacın verileceği, dozu ve tedavi değişimi ile ilgili ideal bir kılavuz mevcut değildir. Bu nedenle Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) tarafından RA tedavisi için ulusal bir kılavuz geliştirilmesi amaçlandı. Deneyimli on uzman Nisan 2017'de bir araya geldi. Öneriler oluşturuldu ve puanlandı (0-10 arası). Önerilerin son hali Mart 2018'de dernek üyelerine sunuldu.
Anahtar Sözcükler: Romatoid artrit, Türkiye Romatoloji Derneği (TRD), tedavi önerileri
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.