Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 1, Haziran 2019
Sayfa: 33-37
 
Derleme
Geliş tarihi: 5 Mart 2018; Kabul tarihi: 29 Mayıs 2018; Çevrimiçi yayın tarihi: 10 Haziran 2019
doi:10.2399/raed.19.42714; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Romatoloji pratiğinde kullanılan akut faz belirteçleri
Berivan Bitik (E-mail)
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara
Özet
Eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C reaktif protein (CRP) en sık kullanılan akut faz yanıtı belirteçleridir. Romatoloji bilim dalında sıklıkla kullanılmakla birlikte, aile hekimliğinde, enfeksiyon hastalıkları ve acil servislerde de oldukça sık kullanılmaktadırlar. Bu yazıda, güncel bilimsel veriler ışığında klinik pratikte akut faz yüksekliğine neden olan durumlar ve klinik pratikte yorumlanmaları özetlenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Eritrosit sedimentasyon hızı, CRP, romatoloji, enfeksiyon, malignite, vaskülit
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.