Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Cilt 11, Sayı 2, Aralık 2019
Sayfa: 91-104
 
Öneri
Geliş tarihi: 18 Temmuz 2019; Kabul tarihi: 19 Temmuz 2019; Çevrimiçi yayın tarihi: 14 Aralık 2019
doi:10.2399/raed.19.61061; Telif Hakkı © 2019 Türkiye Romatoloji Derneği (TRD)
Türkiye Romatoloji Derneği romatizmal hastalıklarda gebelik yönetimi ve gebelikte anti-romatizmal ilaç kullanım önerileri
Şule Apraş Bilgen1, Levent Kılıç1 (E-mail), Abdulsamet Erden1, Zeynep Aşlar2, Cemal Bes3, Gonca Karabulut4, Seval Pehlevan5, Ayten Yazıcı6, Yelda Bilginer7, Özgür Deren8, Seza Özen7, İhsan Ertenli1, Sedat Kiraz1; Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi Çalışma Grubu
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, Ankara; 3İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Romatoloji Kliniği, İstanbul; 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, İzmir; 5Medikal Park Hastanesi, İç Hastalıkları Romatoloji Kliniği, İstanbul; 6Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Kocaeli; 7Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı, Ankara; 8Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Ankara
Özet
Otoimmün romatizmal hastalıklar sıklıkla üreme çağındaki bireyleri etkiler. Plansız gebelik durumunda kullanılan ilaçlar ve/veya aktif romatizmal hastalık obstetrik komplikasyon riskini artırabilmektedir. Gebelik seyrinde ilaç kullanımı ile ilgili bilgilerimiz çoğu ilaç için oldukça sınırlı ve genellikle plansız gebelikler sırasında oluşan ilaç maruziyetleri sonucu yıllar içinde biriken bilgilerdir. Gebelik sürecinde ilaç tedavilerinin doğru yönetimi için European League Against Rheumatology (EULAR) ve British Society of Rheumatology (BSR) and British Health Professionals in Rheumatology (BHPR) gibi derneklerin, gebelikte romatizmal ilaç kullanım önerileri güncellenerek yayınlamaktadır. Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) olarak, romatizmal hastalıklarda gebelik ve laktasyon dönemlerinde anti-romatizmal ilaçların yönetimine yönelik ulusal tedavi önerileri oluşturulması kararlaştırılmıştır. Burada amaç, romatizmal hastalıklarda; gebelik planı, konsepsiyon, gebelik ve laktasyon, dönemlerinde anti-romatizmal ilaçların kullanımı ve aşılama gibi önemli konularda yol gösterici "öneriler" oluşturmak şeklinde belirlenmiştir. Bu öneriler; romatoloji, pediatri ile kadın hastalıkları ve doğum hekimlerinden oluşan multidisipliner bir çalışma grubu tarafından oluşturulmuştur. Öneriler oluşturulurken, EULAR, BSR ve BHPR gibi romatoloji derneklerinin gebelikte romatizmal ilaç kullanımına dair güncel önerileri ve referansları temel alınmıştır. Çalışma grubu tarafından, mevcut uluslararası önerilerin ve referansların güncellenmesine yönelik literatür taraması yapılmıştır. Oluşturulan öneriler taslağı romatoloji derneği üyelerinin değerlendirilmesine sunularak gözden geçirilmiştir. Oluşturulan önerilerin son hali tekrar TRD dernek üyelerine sunularak oylanmıştır [puanlama 0-10 (0: Hiç katılmıyorum, 10: Kesinlikle katılıyorum)]. 7 Nisan 2017 tarihinde ön değerlendirme ve planlama, 6 Mayıs 2017 tarihinde "öneriler taslağı" üzerinde uzlaşı ve yazım planlaması olarak; çalışma grubu üyelerinin katılımıyla 2 defa toplantı yapılmıştır. Hazırlanan taslak öneriler Eylül 2018'de dernek üyelerine sunularak gözden geçirilmiştir. Nisan 2019'da oluşturulan önerilerin son hali dernek üyelerince oylanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Romatizmal hastalıklar, gebelik, antiromatizmal ilaçlar
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
   
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2020, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.