Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology
 
p-ISSN: 2651-2653
e-ISSN: 2651-2661
Editör
Haner Direskeneli
2019 Cilt 11
 
  Tanım
  Amaç ve Hedef
  Yayın Kurulu
  Telif Hakları
  Yayın Künyesi
   
Deomed Yayıncılık
 
 
  Tanım
 

Türkiye Romatoloji Derneği’nin (TRD) yayın organı olan Ulusal Romatoloji Dergisi (önceki adı: RAED Dergisi) yılda iki kez, Türkçe ve İngilizce yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir (p-ISSN: 2651-2653; e-ISSN: 2651-2661). Dergi, romatoloji biliminin bütün konularında orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, tanıtım ve haberleri, yazarlara ve editöre mektupların yanı sıra romatoloji camiasını ilgilendiren duyuruları yayımlar. Bunun dışında romatoloji alanındaki yenilik ve gelişmelere yönelik toplantıların konuşma metinlerini ya da bu gelişmeleri içeren yazıları ek vererek yayımlayabilir.

 
 
  Amaç ve Hedef
 

Ulusal Romatoloji Dergisinin amacı ülkemizde romatoloji ile ilgilenen diğer disiplinlerin de katılımıyla romatoloji alanında güncel bir bilimsel tartışma zemini ve arşiv oluşturmaktır. Dergi bu birikimini, saygın bir biyomedikal periyodik olarak uluslararası bilimsel paylaşıma sunmayı ve böylece romatoloji biliminin gelişmesine akademik katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 
 
  Yayın Kurulu
 

Ulusal Romatoloji Dergisinin Editörü ve Yazı İşleri Müdürü, Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) üyeleri arasından TRD Yönetim Kurulu tarafından seçilerek atanır. Derginin Yayın Kurulu ve Bilimsel Danışma Kurulu romatoloji alanında ve romatoloji ile ilgili diğer alanlarda önemli katkıları bulunan bilim insanları arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

Editör
Haner Direskeneli, İstanbul

Editör Yardımcıları
Umut Kalyoncu, Ankara
Ömer Karadağ, Ankara
Nevsun İnanç, İstanbul

Bilimsel Danışma Kurulu
Servet Akar, İzmir
Ali Akdoğan, Ankara
Kenan Aksu, İzmir
Müge Bıçakçıgil, İstanbul
Doruk Erkan, New York, ABD
Berna Göker, Ankara
Murat İnanç, İstanbul
Timuçin Kaşifoğlu, Eskişehir
Gökhan Keser, İzmir
Sedat Kiraz, Ankara
Süleyman Serdar Koca, Elazığ
Cengiz Korkmaz, Eskişehir
Mehmet Akif Öztürk, Ankara
Salih Pay, Ankara
İsmail Şimşek, Ankara
Mehmet Tunca, İzmir
Murat Turgay, Ankara
Serdal Uğurlu , İstanbul
Yusuf Yazıcı, New York, ABD

İsimler soyadı sırasına göre yazılmıştır.

 
 
  Telif Hakları
 

Telif Hakkı © Türkiye Romatoloji Derneği (TRD). Ulusal Romatoloji Dergisinde yayımlanan yazılar ve bütünleyici eklerinin (şekil, tablo, resim vb) basılı ve elektronik yayın hakları Türkiye Romatoloji Derneği’ne aittir. Bu amaçla makale gönderme sırasında dergi tarafından tüm yazarlarca onaylanan “Telif Hakları Devir Mektubu” talep edilmektedir. Basım için dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. Yayınlanan yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmez. Yayınlanan yazıların bilimsel ve etik sorumluluğu yazarlara aittir. Yayınevi ve dernek yayınlanan yazıların fikirlerine resmen katılmaz, dergideki hiçbir ürün veya servis reklamı için güvence vermez.

Ulusal Romatoloji Dergisi, yazarlardan devraldığı ve derginin çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.

 
 
  Yayın Künyesi
 

Sahibi
Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) adına Vedat Hamuryudan

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Rafi Haner Direskeneli

Yönetim Yeri
Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. 35/6, Şişli, İstanbul

Yayın Türü
Yerel süreli yayın

Yayınevi
Deomed Yayıncılık

Gür Sok. 7/B Fikirtepe 34720 Kadıköy, İstanbul
Telefon: +90 216 414 83 43 (Pbx)
Faks: +90 216 414 83 42

 
 
 
 
Reklam / Advertisement
Reklam
 
RAED Dergisi / RAED Journal

Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Publication of Turkish Society for Rheumatology. Published by Deomed Publishing. Copyright © 2019, TRD.
Creative Commons License
Ulusal Romatoloji Dergisi çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal by Deomed Publishing is licensed under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.