Orijinal Araştırma

Romatoid artrit hastalarında serum gebelikle ilişkili plazma protein-A düzeylerinin incelenmesi
  • Murat Torgutalp
  • Özlem Ceylan Doğan
  • Müçteba Enes Yayla
  • Didem Şahin Eroğlu
  • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
  • Serdar Sezer
  • Emine Gözde Aydemir Gülöksüz
  • Tahsin Murat Turgay
  • Gülay Kınıklı
  • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 45-50 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.29291