Derleme

Romatoloji pratiğinde kullanılan akut faz belirteçleri
  • Berivan Bitik
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 33-37 DOI: 10.2399/raed.19.42714

Orijinal Araştırma

İdiyopatik enflamatuvar miyopatide mortalite ve prognostik faktörler
  • Güllü Alakbarova
  • Döndü Üsküdar Cansu
  • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 64-70 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.30074
Sistemik sklerozis hastalarında malignite ve risk faktörleri
  • Duygu Temiz Karadağ
  • Burçin Gönül
  • Özlem Özdemir Işık
  • Senem Tekeoğlu
  • Ayten Yazıcı
  • Ayşe Cefle
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 71-75 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.08108