Orijinal Araştırma

Sistemik sklerozis hastalarında malignite ve risk faktörleri
  • Duygu Temiz Karadağ
  • Burçin Gönül
  • Özlem Özdemir Işık
  • Senem Tekeoğlu
  • Ayten Yazıcı
  • Ayşe Cefle
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 71-75 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.08108

Derleme

Romatolojik ayırıcı tanıda onkolojik değerlendirme
  • Ahmet Çayakar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 117-131 DOI: 10.2399/raed.19.69188