Orijinal Araştırma

Tam kan sayımından türetilen hematolojik parametreler radyografik aksiyel spondiloartritlerde hastalık aktivitesi ile korele değildir
  • Didem Şahin Eroğlu
  • Murat Torgutalp
  • Serdar Sezer
  • Müçteba Enes Yayla
  • Maide Özel
  • Tahsin Murat Turgay
  • Aşkın Ateş
  • Gülay Kınıklı
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 6-11 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.49369

Dergi Hakkında

Makale Araçları