Derleme

Biyolojik tedaviler
  • Elif Er Gülbezer
  • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 11-31 DOI: 10.2399/raed.17.92400

Orjinal Araştırma

Romatoid artrit tedavisinde kullanılan abatasept tedavisinin subkütan ve intravenöz uygulamaları benzer etkinlik sergilemektedir
  • Ahmet Karataş
  • Burak Öz
  • Ahmet Yıldırım
  • Servet Yolbaş
  • Süleyman Serdar Koca
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 17-21 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.07078

Olgu Sunumu

Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları
  • Gül Güzelant
  • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 23-26 DOI: 10.2399/raed.18.30592