Öneri

Aksiyel spondiloartropatinin tanımlama, teşhis ve tedavisi: Türkiye Çalışma Grubu önerileri
 • Nurullah Akkoç
 • Pamir Atagündüz
 • Haner Direskeneli
 • Eren Erken
 • İhsan Ertenli
 • Ahmet Gül
 • Vedat Hamuryudan
 • Yasemin Kabasakal
 • Yaşar Karaaslan
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Gökhan Keser
 • Göksal Keskin
 • Bünyamin Kısacık
 • Sedat Kiraz
 • Fatoş Önen
 • Salih Pay
 • İsmail Sarı
 • Taşkın Şentürk
 • Ender Terzioğlu
 • Murat Turgay
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 1-7 DOI: 10.2399/raed.14.58076
Türkiye Romatoloji Derneği Romatoloji Uzmanları için Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında hastalık yönetimi önerileri
 • Hakan Babaoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 1-2 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.99609
Romatolojik hastalıklarda erişkin aşılama önerileri
 • Mine Durusu Tanrıöver
 • Servet Akar
 • Nuran Türkçapar
 • Ömer Karadağ
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 33-40 DOI: 10.2399/raed.15.69775
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Nurullah Akkoç
 • Haner Direskeneli
 • Ahmet Gül
 • Gökhan Keser
 • Sedat Kiraz
 • Salih Pay
 • Ender Terzioğlu
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 35-40 DOI: 10.2399/raed.13.87597
Türkiye Romatoloji Derne¤i psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Eftal Yücel
 • Şule Yavuz
 • Kenan Aksu
 • Süleyman Özbek
 • Emire Seyahi
 • Timur Pırıldar
 • Şenol Kobak
 • Esen Kasapoğlu
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 69-80 DOI: 10.2399/raed.18.18021
Türkiye Romatoloji Derne¤i romatoid artrit ulusal tedavi önerileri
 • Ayşe Çefle
 • Gökhan Keser
 • Ender Terzioğlu
 • İhsan Ertenli
 • Nevsun İnanç
 • Fulya Coşan
 • Neslihan Yılmaz
 • Ali Şahin
 • Meryem Can
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 81-84 DOI: 10.2399/raed.18.18022
Türkiye Romatoloji Derneği biyobenzer ilaçlar ulusal tedavi önerileri
 • Ediz Dalkılıç
 • Aşkın Ateş
 • Şeminur Haznedaroğlu
 • Göksal Keskin
 • Süleyman Serdarr Koca
 • Zeynep Özbalkan
 • Taşkın Şentürk
 • Serdal Uğurlu
 • Ayten Yazıcı
 • Ahmet Gül
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 85-87 DOI: 10.2399/raed.18.18023
Türkiye Romatoloji Derneği aksiyel spondiloartrit ulusal tedavi önerileri
 • Gülen Hatemi
 • Servet Akar
 • Ali Akdoğan
 • Pamir Atagündüz
 • Emine Duygu Ersözlü
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Nurdan Kötevoğlu
 • Lale Öcal
 • Fatoş Önen
 • Didem Arslan Taş
 • Turan Hilmi Yeşil
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 88-98 DOI: 10.2399/raed.18.18024
Türkiye Romatoloji Derneği romatizmal hastalıklarda gebelik yönetimi ve gebelikte anti-romatizmal ilaç kullanım önerileri
 • Şule Apraş Bilgen
 • Levent Kılıç
 • Abdulsamet Erden
 • Zeynep Aşlar
 • Cemal Bes
 • Gonca Karabulut
 • Seval Pehlevan
 • Ayten Yazıcı
 • Yelda Bilginer
 • Özgür Deren
 • Seza Özen
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
 • Türkiye Romatoloji Derneği Romatizmal Hastalıklarda Gebelik Yönetimi Çalışma Grubu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 91-104 DOI: 10.2399/raed.19.61061

Klinik Araştırma

Romatoid artrit ve spondiloartritte biyolojik DMARD'lar arasında geçiş ve nedenleri: TReasure gerçek yaşam verileri
 • Umut Kalyoncu
 • Ali İhsan Ertenli
 • Orhan Kücükşahin
 • Hüseyin Ediz Dalkılıç
 • Abdulsamet Erden
 • Cemal Bes
 • Nilüfer Alpay Kanıtez
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Pınar Kızılırmak
 • Hakan Emmungil
 • Belkis Nihan Coşkun
 • Burcu Yağız
 • Süleyman Serdar Koca
 • Muhammet Çınar
 • Aşkın Ateş
 • Servet Akar
 • Duygu Ersözlü
 • Veli Yazısız
 • Nazife Şule Yaşar Bilge
 • Gezmiş Kimyon
 • Müge Aydın Tufan
 • Rıdvan Mercan
 • Emel Gönüllü
 • Emre Tekgöz
 • Ömer Karadağ
 • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
 • Sedat Yılmaz
 • Yavuz Pehlivan
 • Önay Gerçik
 • Burak Öz
 • Mustafa Ender Terzioğlu
 • Levent Kılıç
 • Şükran Erten
 • Sedat Kiraz
 • TReasure Çalışma Grubu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 1-9 DOI: 10.2399/raed.19.99608
Romatoloji polikliniğine başvuran hastaların sevk özellikleri ve tanı dağılımları
 • Bilal Arıcan
 • Mehmet Engin Tezcan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 1-5 DOI: 10.2399/raed.18.27247
Geriatrik dönemde karşılaşılan romatolojik hastalıkların izleminde karşılaşılan sorunlar
 • Neslihan Yılmaz
 • Banu Özulu Türkmen
 • Mehtap Üçer
 • Aslı Çurgunlu
 • Şule Yavuz
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 1-5 DOI: 10.2399/raed.17.21939
Ankilozan spondilitte kalça tutulumu ve ilişkili faktörler: Tek merkez deneyimi
 • Dilek Solmaz
 • İsmail Sarı
 • Servet Akar
 • Pınar Çetin
 • Merih Birlik
 • Fatoş Önen
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 1-5 DOI: 10.2399/raed.15.20592
Hastalık modifiye edici ilaçlara ve/veya TNF-alfa antagonistlerine dirençli romatoid artrit hastalarında rituksimabın etkinlik ve güvenliliği: 32 hastanın geriye dönük değerlendirilmesi
 • Yasemin Yalçınkaya
 • Bahar Artım Esen
 • Özlem Pehlivan
 • Sevil Kamalı
 • Orhan Aral
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 1-7 DOI: 10.2399/raed.13.54264
Ankilozan spondilit hastalarında golimumab kullanımı: HÜR-BİO/Spondiloartrit gerçek yaşam deneyimi
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Ali Akdoğan
 • Şule Apraş Bilgen
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 6-9 DOI: 10.2399/raed.15.02986
Acil serviste romatoloji konsültasyonu: Bir yıllık sonuçlar
 • Vildan Gürsoy
 • Belkıs Nihan Coşkun
 • Mustafa Ferhat Öksüz
 • Ayşe Nur Tufan
 • Selime Ermurat
 • Nagehan Kutlu
 • Ayten Yılmaz
 • Aysun Özbek
 • Yavuz Pehlivan
 • Ediz Dalkılıç
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 8-12 DOI: 10.2399/raed.14.80299
Ankilozan spondilitli hastalarda adipositokin düzeyleri ve insülin direnci
 • Ali Taylan
 • Serkan Yener
 • Didem Kozacı
 • Arif Yüksel
 • Tuğba Ünver
 • Ayfer Çolak
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 8-12 DOI: 10.2399/raed.12.22931
Anti-Ro/La ilişkili konjenital kalp bloğunda prednisolonun uygunsuz kullanımı ve tedavi protokollerindeki heterojenite: 492 vakanın gözden geçirilmesi
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Alper Sarı
 • Berkan Armağan
 • Emre Bilgin
 • Serdar Ceylan
 • Yusuf Ziya Şener
 • Benazir Hymabaccus
 • Fatih Gürler
 • Ömer Karadağ
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 10-15 DOI: 10.2399/raed.19.43534
TÜRKBİO veritabanında kayıtlı biyolojik ilaç tedavisi kullanan ankilozan spondilit hastalarının değerlendirilmesi
 • Hacer Güllüoğlu
 • Pınar Çetin
 • İsmail Sarı
 • Merih Birlik
 • Fatoş Önen
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 13-18 DOI: 10.2399/raed.14.46220
Günlük pratikte antinükleer antikor (ANA) istemleri ve pozitifliklerinin kliniklere göre dağılımı: ANA testi en çok hangi bölümlerden istenmektedir?
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Hava Üsküdar Teke
 • Eren Gündüz
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 16-22 DOI: 10.2399/raed.19.52714
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerilerinin Türk romatoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri tarafından değerlendirilmesi
 • Umut Kalyoncu
 • Nurullah Akkoç
 • Haner Direskeneli
 • Ahmet Gül
 • Gökhan Keser
 • Sedat Kiraz
 • Salih Pay
 • Ender Terzioğlu
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 41-44 DOI: 10.2399/raed.13.43153
Ankilozan spondilitli hastalarda geleneksel tedavinin vasküler hasara etkisinin biyobelirteçlerle değerlendirilmesi
 • Mustafa Özmen
 • Deniz Sebzeci
 • Evren Akgöl
 • İsmail Sarı
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 43-47 DOI: 10.2399/raed.14.66376
Sistemik skleroz hastalarında mevcut kapilleroskopik bulgular ve hastalık tutulumları arası ilişkinin değerlendirilmesi
 • Louai Karayusuf
 • Ali Akdoğan
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Umut Kalyoncu
 • Şule Apraş Bilgen
 • İhsan Ertenli
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 48-52 DOI: 10.2399/raed.14.81300
Sistemik sklerozda sol ventrikül sistolik disfonksiyonu etyolojisinde mikro ve makrovasküler hastalığın rolü
 • Alper Sarı
 • Yusuf Ziya Şener
 • Berkan Armağan
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Umut Kalyoncu
 • Ergün Barış Kaya
 • Sedat Kiraz
 • Ali Akdoğan
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 105-109 DOI: 10.2399/raed.19.92486

Derleme

Osteoartrit progresyonunun kantifikasyonunda direkt radyografinin avantajları ve dezavantajları
 • Hamit Küçük
 • Berna Göker
 • Şeminur Haznedaroğlu
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 1-4 DOI: 10.2399/raed.16.30602
Romatoid artritte sertolizumab pegol (CZP) kullanımı
 • Nevsun İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 1-7 DOI: 10.2399/raed.15.S1S1
Dirençli sistemik vaskülitlerde tedavi yaklaşımları
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 1-5
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 5-12 DOI: 10.2399/raed.16.55264
Sistemik lupus eritematozus'da hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi ve aktivite indeksleri
 • Sabin Göktaş Aydın
 • Bahar Artım Esen
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 6-13 DOI: 10.2399/raed.18.72792
Poliarteritis nodoza (PAN): Tek bir hastalık mı?
 • Ömer Karadağ
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 6-10 DOI: 10.2399/raed.17.18291
Büyük damar vaskülitlerinde güncel tedavi
 • Yasemin Şahinkaya
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 6-9
Sertolizumab pegolün moleküler yapısı ve etki mekanizması
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 8-13 DOI: 10.2399/raed.15.S1S8
Periodontal hastalık ve romatoid artrit
 • Başak Bıyıkoğlu
 • Nurcan Buduneli
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 9-15
Dev hücreli (temporal) arterit
 • Mehmet Ali Balcı
 • Ömer Nuri Pamuk
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 10-15 DOI: 10.2399/raed.15.54254
Lupus nefriti tedavisinde mikofenolat mofetil'in yeri
 • Bahar Artım Esen
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 10-14
Biyolojik tedaviler
 • Elif Er Gülbezer
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 11-31 DOI: 10.2399/raed.17.92400
Kolşisin 2011
 • Mehmet Tunca
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 11-16 DOI: 10.2399/raed.12.001
Antifosfolipid sendromu
 • Çağhan Tönge
 • Doruk Erkan
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 11-19 DOI: 10.2399/raed.11.003
El osteoartritine yaklaşım
 • Selime Ermurat
 • Ediz Dalkılıç
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 13-21 DOI: 10.2399/raed.16.57966
Romatoid artritte akciğer tutulumu
 • Nevsun İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 13-19 DOI: 10.2399/raed.12.00015
Ankilozan spondilit tedavisinde sertolizumab pegol
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 14-17 DOI: 10.2399/raed.15.S1S14
Erişkin Still hastalığında tedavi
 • Ayşe Çelle
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 15-19
Dijital çağda sağlık çalışanları ve bilgi güvenliği
 • Pınar Kılıç Aksu
 • Leyla Köksal
 • Gonca Mumcu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 16-19 DOI: 10.2399/raed.15.73792
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavileri ile ilişkili otoimmün ve inflamatuar hastalıklar
 • Hakan Emmungil
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 17-23 DOI: 10.2399/raed.12.004
Non-radyografik aksiyel spondilartrit tedavisinde sertolizumab pegol kullanımı
 • Ömer Karadağ
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 18-21 DOI: 10.2399/raed.15.S1S18
Romatoloji pratiğinde sağlık kurulu hastalarına yaklaşım
 • Kubilay Şahin
 • Yaşar Karaaslan
 • Hatice Bodur
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 19-22 DOI: 10.2399/raed.14.98608
Maliyet etkinlik ve maliyet fayda analizleri
 • Necdet Süt
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 20-24 DOI: 10.2399/raed.13.43531
Dirençli Takayasu arteriti tedavisi
 • Gökhan Keser
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 20-28 DOI: 10.2399/raed.11.004
Kolşisine dirençli ailevi Akdeniz ateşi ve komplikasyonların tedavisi
 • Mehmet Sayarlıoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 20-25
Sertolizumab pegol güvenlilik verileri
 • Salih Pay
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 22-28 DOI: 10.2399/raed.15.S1S22
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı ile idiyopatik pulmoner fibroz arasındaki temel farklar
 • Ahmet Karataş
 • Burak Öz
 • Rabia Pişkin Sağır
 • Mustafa Gür
 • Süleyman Serdar Koca
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 22-28 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.39306
Takayasu arteritinde hastalık aktivitesinin değerlendirilmesinde görüntülemenin yeri
 • Gökçe Kenar
 • Fatoş Önen
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 23-32 DOI: 10.2399/raed.19.02486
Romatolojik hastalıklarda PET kullanımı
 • Neslihan Yılmaz
 • Ahmet Emre Eşkazan
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 23-32 DOI: 10.2399/raed.14.18209
Hastalık maliyet analizi
 • Necdet Süt
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 24-28 DOI: 10.2399/raed.12.002
Ultrasonografinin romatolojik hastalıklarda klinik uygulamaları
 • Burak Erer
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 26-33
Psoriatik artritte sertolizumab pegol kullanımı
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 29-36 DOI: 10.2399/raed.15.S1S29
Klinik araştırmalarda örneklem sayısının belirlenmesi ve güç (power) analizi
 • Necdet Süt
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 29-33 DOI: 10.2399/raed.11.005
Sistemik skleroz ve pulmoner hipertansiyon
 • Mustafa Özmen
 • Sercan Gücenmez
 • Eda Otman Akat
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 29-40 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.50570
Behçet hastalığında IL-33'ün rolü
 • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
 • Müçteba Enes Yayla
 • Aşkın Ateş
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 32-34 DOI: 10.2399/raed.17.14633
Romatoloji pratiğinde kullanılan akut faz belirteçleri
 • Berivan Bitik
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 33-37 DOI: 10.2399/raed.19.42714
Biyolojik tedaviler ve gebelik
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 33-35 DOI: 10.2399/raed.14.21931
Sistemik skleroz etiyopatogenezi
 • Süleyman Serdar Koca
 • Metin Özgen
 • Ahmet Işık
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 39-46 DOI: 10.2399/raed.12.005
Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı
 • Cemal Bes
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 41-46 DOI: 10.2399/raed.15.29292
Osteoartritte radyolojik değerlendirme
 • Hamide Kart Köseoğlu
 • Bilge Özgül Özdemir
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 43-48 DOI: 10.2399/raed.11.008
Romatolojide bilimsel çalışma sonuçlarını rapor etmede kılavuzların kullanımı
 • Necdet Süt
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 45-47 DOI: 10.2399/raed.13.66375
Romatoid artritte kardiyovasküler risk ve risk yönetimi
 • Ediz Dalkılıç
 • Belkıs Nihan Coşkun
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 47-52 DOI: 10.2399/raed.15.46855
Hemofagositik lenfohistiyositoz ve romatolojik hastalıklar
 • Bahar Artım Esen
 • Murat İnanç
 • Lale Öcal
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 47-51 DOI: 10.2399/raed.12.011
Romatolog gözüyle sarkoidoz
 • Figen Tarhan
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 48-57 DOI: 10.2399/raed.13.00001
Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon
 • Melike Kalfa
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 49-56 DOI: 10.2399/raed.11.009
Katastrofik antifosfolipid sendromu: Tanısal zorluklar ve güncellenmiş tanı algoritmaları
 • Yelda Deligöz Bildacı
 • Doruk Erkan
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 52-58 DOI: 10.2399/raed.12.009
İmmünglobülin G4 ilişkili hastalık
 • Figen Yargucu Zihni
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 53-61 DOI: 10.2399/raed.14.10820
Dirençli inflamatuar miyozitli olgulara klinik yaklaşım: Romatoloji perspektifi
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 57-60 DOI: 10.2399/raed.11.010
Romatoid artrit hastalarında mortalite
 • Gizem Ayan
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 57-63 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.36855
Romatoid artritte erken tedavi
 • Reşit Yıldırım
 • Yusuf Yazıcı
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 59-67 DOI: 10.2399/raed.12.012
Sjögren sendromunda sinir sistemi tutulumu ve vaskülit
 • Ediz Dalkılıç
 • Belkıs Nihan Coşkun
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 62-66 DOI: 10.2399/raed.14.25744
Klinik pratikte steroid kullanımı
 • Ahmet Çayakar
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 73-84 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.91885
Bedelini romatoloji hastalarının ödediği kötü yapılmış COVID-19 tedavi çalışmaları
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 88-95 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.94695
Sistemik lupus eritematozus patogenezinde BLyS (BAFF) ve APRIL
 • Selma Sarı
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 110-116 DOI: 10.2399/raed.19.43434
Romatolojik ayırıcı tanıda onkolojik değerlendirme
 • Ahmet Çayakar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 117-131 DOI: 10.2399/raed.19.69188
Psöriyazisten psöriatik artrite geçiş öngörülebilir mi?
 • Emre Bilgin
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 121-128 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.49368
mTOR yolağı ve romatolojik hastalıklardaki rolü
 • Zeynep Zehra Gümüş
 • Zeki Soypaçacı
 • Servet Akar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 132-156 DOI: 10.2399/raed.19.85530
Takayasu arteritinde aktivite değerlendirmesi ve prognoz
 • Sema Kaymaz Tahra
 • Fatma Alibaz Öner
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 137-145 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.97752

Olgu Sunumu

Eritema nodozum ve poliartralji ile prezente olan tularemi olgusu
 • Ahmet Çayakar
 • Ayşe Özdemir
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 14-22 DOI: 10.2399/raed.18.05706
Nadir görülen kronik dirsek monoartriti: Bir tüberküloz vakası
 • Fatih Bağcıer
 • Ahmet Çelik
 • Meltem Alkan Melikoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 20-23 DOI: 10.2399/raed.15.02997
Hemofagositik sendromun eşlik ettiği erişkin Still hastalığı
 • Sibel Üreyen
 • Zeynep Ertürk
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 22-24 DOI: 10.2399/raed.16.44127
Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları
 • Gül Güzelant
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 23-26 DOI: 10.2399/raed.18.30592
Skleroderma ve epilepsi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Belgin Petek Balcı
 • Aytül Mutlu
 • Reyhan Yılmazer
 • Özlem Çokar
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 24-27 DOI: 10.2399/raed.15.76486
Renal tubuler asidoz ile başvuran Sjögren sendromu olgusu: İmmünsüpresif tedavi akılda tutulmalıdır
 • Emre Tekgöz
 • Hilmi Umut Ünal
 • Sedat Yılmaz
 • Muhammet Çınar
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 25-27 DOI: 10.2399/raed.16.83997
Parotis bezi tutuluşu ile başvuran sarkoidoz olgusu
 • Hüseyin Semiz
 • Şenol Kobak
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 27-30 DOI: 10.2399/raed.18.85047
Renal yetersizlikle komplike olan ankilozan spondilit olgusunda sekukinumab deneyimi
 • Firdevs Ulutaş
 • Uğur Karasu
 • Serdar Kaymaz
 • Veli Çobankara
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 27-29 DOI: 10.4274/raed.galenos.2019.62207
Spondiloartropatili hastada kalça ağrısının beklenmedik sebebi
 • Gül Güzelant
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 28-31 DOI: 10.2399/raed.16.91300
Romatoid artritte periferik nöropati: Romatoid vaskülitin sonucu mu, leflunomid tedavisinin komplikasyonu mu?
 • N. Şule Yaşar Bilge
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Funda Canaz
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 29-31 DOI: 10.2399/raed.12.00016
Temporal arter tutulumu olan ANCA ilişkili vaskülit: Olgu sunumu
 • Özkan Varan
 • Betül Öğüt
 • Hamit Küçük
 • Abdurrahman Tufan
 • Ayşe Dursun
 • Berna Göker
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 29-31 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.09719
Morfea ve ellerde fasiit gelişen bir olgu
 • Mehtap Tınazlı
 • Hülya Vahedi
 • Deniz Aydın
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 32-35 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.18480
Akut ikterik hepatit tablosu ile başvuran bir sistemik lupus eritematozus hastası: Lupus hepatiti mi? Otoimmün hepatit mi?
 • Tayfun Akalın
 • Şeminur Haznedaroğlu
 • Eyüp Ekici
 • Candan Tuncer
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 34-37
Vaskülitik nöropatiye bağlı düşük ayak gelişen olguda fizyoterapinin etkinliği
 • Bilge Başakcı Çalık
 • Elif Gür Kabul
 • Murat Taşçı
 • Fahrettin Bıçakcı
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 35-38 DOI: 10.2399/raed.17.33043
Karaciğer apsesi mi yoksa nekrozu mu? Sistemik lupus eritematoz ve antifosfolipid antikor sendromu olan hastada tanısal ikilem: Olgu eşliğinde kısa bir derleme
 • Reşit Yıldırım
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Mustafa Dinler
 • Deniz Arık
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 36-39 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.88597
Diz ekleminin nadir hastalığı: Lipoma arboresans
 • Emre Tekgöz
 • Muhammet Çınar
 • Hatice Tuba Sanal
 • Sedat Yılmaz
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 38-41 DOI: 10.2399/raed.19.16035
Nekrotizan skleritle başvuran wegener granülomatozlu olguda fistülleşen pelvik kütle: Olgu sunumu
 • Özlem Pehlivan
 • Sevil Kamalı
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 38-41
Kolayca atlanabilecek bir tanı: Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu (R3SPE)
 • Sezin Turan
 • Hakan Emmungil
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 39-42 DOI: 10.2399/raed.17.39974
Hipofiz adenomu ile tekrarlayan polikondrit birlikteliği
 • Narges Nazeri
 • Zeinab Saremi
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 40-45 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.98608
Behçet sendromu ve amiyotrofik lateral skleroz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
 • Veysel Suzan
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Serdal Uğurlu
 • Emire Seyahi
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 43-46 DOI: 10.2399/raed.17.83007
Kuzey Kıbrıs'tan çok genç iki Wegener olgusu
 • Mehtap Tınazlı
 • Deniz Granit
 • Hanife Özkayalar
 • Füsun Baba
 • Servet Akar
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 53-58 DOI: 10.2399/raed.15.46320
Püstülotik artro-osteitis (Sonozaki sendromu) ile sakroiliit birlikteliği: Olgu sunumu
 • Soner Şenel
 • Bahattin Aydın
 • Ali Uğur Uslu
 • Ferhat Sezer
 • Şafak Şahin
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 58-60 DOI: 10.2399/raed.13.32042
Mezenterik Buerger hastalıklı iki olgu
 • Emine Figen Tarhan
 • Gökhan Keser
 • Ahmet Memiş
 • Hayriye Koçanaoğulları
 • Kenan Aksu
 • Yasemin Kabasakal
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 68-72 DOI: 10.2399/raed.12.006
Takayasu arteriti tanısı olan iki kız kardeş: Klinik olgu
 • Seval Sarıkaya
 • Gökhan Sargın
 • Taşkın Şentürk
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 85-87 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.24633
Tekrarlayan polikondritli bir hastada c-ANCA pozitifliği: Birliktelik mi, değil mi? Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Başak Sayınalp
 • Emre Bilgin
 • Akif Can Güler
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 88-90 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.35744
Remisyonda nazofarenks kanseri sırasında ortaya çıkan “dermatomiyozit sine dermatit” olgusu
 • Elif Dinçses Nas
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 91-93 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.82905
Miyelodisplastik sendromlu bir olguda CPPD ilişkili psödonöroartropati
 • Mete Pekdiker
 • Gezmiş Kimyon
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 106-109 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.54154
Meme kanserinin ayırıcı tanısında önemli bir hastalık: İdiyopatik granülomatöz mastit
 • Ahmet Kor
 • Hakan Apaydın
 • Şükran Erten
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 129-133 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.15870
Gastrointestinal Behçet hastalığı, myelodisplastik sendrom ve trizomi 8 birlikteliği: Olgu sunumu
 • Erdal Bodakçi
 • Nazife Şule Yaşar Bilge
 • Neslihan Andıç
 • Timuçin Kaşifoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 134-136 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.96268
Sistemik lupus eritematosuzlu bir hastada soğuk aglütinin ilişkili hemolitik anemi
 • Tahir Saygın Öğüt
 • Ece Vural
 • Bengisu Aslan
 • Melis Dilbil
 • Funda Erbasan
 • Mustafa Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 137-139 DOI: 10.4274/raed.galenos.2021.43265
Tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TİNU) sendromu; az bilinen bir olgu
 • Reşit Yıldırım
 • Nazife Şule Yaşar Bilge
 • Timuçin Kaşifoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 146-149 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.87597
Temporal arteritin nadir bir taklitçisi intra-arteriyel eozinofilik anjiyolenfoid hiperplazi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Songül İnce
 • Gözde Kurtuluş
 • Çiğdem Tokyol
 • Adem Ertürk
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 150-154 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.70299
Romatizmal hastalığı olan böbrek transplant alıcılarında biyolojik tedavilerin kullanımı: Üç olgu serisi ile beraber literatürün gözden geçirilmesi
 • Sibel Bakırcı
 • Veli Yazısız
 • Vural Taner Yılmaz
 • Hüseyin Koçak
 • İrem Gayret
 • Ayhan Dinçkan
 • Mustafa Ender Terzioğlu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 157-160 DOI: 10.2399/raed.19.57338
Sistemik sklerozu olan bir hastada ulnar osteoliz: Olgu sunumu
 • Seda Çolak
 • Emre Tekgöz
 • Maghrur Mammadov
 • Sedat Yılmaz
 • Muhammet Çınar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 161-163 DOI: 10.2399/raed.19.85570
Metformin-induced systemic vasculitis: A rare case report and literature review
 • Fatih Yıldız
 • Bülent Kaya
 • Eren Erken
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 162-166 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.70288
Aseptik apselerle tanı alan bir FMF olgusu
 • Seyda Bilgin
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 167-170 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.76376
Hidroksiklorokin kullanımından sonra akut generalize ekzantematöz püstüloz gelişen ve ilaç kesilmesine rağmen olağan iyileşme sürecini takip etmeyen bir olgu
 • Melih Kızıltepe
 • Emel Oğuz Kökoğlu
 • Yasemin Özden Eldemir
 • Senem Şaş
 • Abdurrahman Soner Şenel
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 171-174 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.46855

Dizin

Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 0-0
RAED Dergisi Cilt 9 (2017) Yazar Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 0-0
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2017; 9: 0-0
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 0-0
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 0-0
Hakem dizini
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 51-51
Hakem dizini
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 63-63
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 64-64
Hakem dizini
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 67-67
Hakem dizini
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 67-67
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 68-68
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 68-68
Hakem dizini
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 75-75
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 76-76
Hakem dizini
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 77-77
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 78-78
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 131-138
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 163-170
Yazar dizini (Cilt 11)
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 164-164
Yazar Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 209-219
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 215-222
Yazar dizini
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 221-226