Ay: 12 Yıl: 2022
Sayı: 3 Cilt: 14

Orijinal Araştırma

Deri tutulumu ile prezente olan sarkoidoz hastalarında klinik seyir deri tutulumu olmayan hastalarla benzer olabilir
 • Nesrin Şen
 • Murat Kavas
 • Arzu Cennet Işık
 • Mehmet Engin Tezcan
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 112-116 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.80299
Romatoid artrit ve ankilozan spondilit hastalarında anti-TNF tedavisi sonrası Strain Ekokardiyografi ile kardiyovasküler risk değerlendirmesi
 • Aslı Karadeniz Yönak
 • Akın Dayan
 • Gülsen Özen
 • Murat Sünbül
 • Mehmet Pamir Atagündüz
 • Nevsun İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 117-123 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.25744
Granülomatöz polianjit hastalarında uyku kalitesi ve huzursuz bacak sendromu
 • Serdar Can Güven
 • Pınar Akyüz Dağlı
 • Selin Karacaoğlu
 • Berkan Armağan
 • Abdulsamet Erden
 • Orhan Küçükşahin
 • Ahmet Omma
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 124-130 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.36035
ANCA ile ilişkili vaskülitte plazma değişim tedavisi: Tek merkez retrospektif kohort çalışması
 • Yeşim Özgüler
 • Tümay Ak
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Tuğrul Elverdi
 • Ahmet Emre Eşkazan
 • Serdal Uğurlu
 • Gülen Hatemi
 • Emire Seyahi
 • Melike Melikoğlu
 • İzzet Fresko
 • Muhlis Cem Ar
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 131-136 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.09719

Derleme

Takayasu arteritinde aktivite değerlendirmesi ve prognoz
 • Sema Kaymaz Tahra
 • Fatma Alibaz Öner
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 137-145 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.97752

Olgu Sunumu

Tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TİNU) sendromu; az bilinen bir olgu
 • Reşit Yıldırım
 • Nazife Şule Yaşar Bilge
 • Timuçin Kaşifoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 146-149 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.87597
Temporal arteritin nadir bir taklitçisi intra-arteriyel eozinofilik anjiyolenfoid hiperplazi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
 • Songül İnce
 • Gözde Kurtuluş
 • Çiğdem Tokyol
 • Adem Ertürk
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 150-154 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.70299

Editöre Mektup

Bu sadece bir soru değil, aynı zamanda bir davet; Türkiye’de romatologlar “akılcı seçimler” yapıyor mu?
 • Oğuz Abdullah Uyaroğlu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 155-156 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.02486

Diğer

2022 Hakem Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 0-0
2022 Yazar Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 0-0
2022 Konu Dizini
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 0-0

Dergi Hakkında

Makale Araçları