Ay: 8 Yıl: 2022
Sayı: 2 Cilt: 14

Editörden

Editörden
 • Haner Direskeneli
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 0-0

Orijinal Araştırma

Romatoid artrit hastalarında DMARD kullanımının mortalite üzerine etkisinin araştırılması
 • Mehmet Ali Balcı
 • Lütfi Akyol
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 58-65 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.54264
Sistemik lupus eritematozusta antikor ve klinik bulgular arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Reyhan Bilici Salman
 • Seminur Haznedaroğlu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 66-73 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.57966
Dev hücreli arteritte kraniyal ve ekstra-kraniyal tutulumların karşılaştırılması
 • Andaç Komaç
 • Özlem Özdemir Işık
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 74-80 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.47966
Behçet hastalarında uyku kalitesinin hastalık aktivitesi, depresyon ve hayat kalitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
 • Özge Polat Korkmaz
 • Aysun Aksoy
 • Birkan Ilhan
 • Fatma Alibaz-Oner
 • Haner Direskeneli
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 81-86 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.79188
Romatoid artritte bDMARD yanıtını öngörmek: Peki sonrasında?
 • Ceren Tuncer Sakar
 • Gülşah Karakaya
 • Emre Bilgin
 • Levent Kılıç
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 87-93 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.69188
PFAPA sendromunun klinik seyrinde MEFV gen mutasyonlarının ilişkisi
 • Nilüfer Tekgöz
 • Zahide Ekici Tekin
 • Elif Çelikel
 • Fatma Aydın
 • Tuba Kurt
 • Müge Sezer
 • Cüneyt Karagöl
 • Serkan Coşkun
 • Melike Mehveş Kaplan
 • Merve Cansu Polat
 • Nimet Öner
 • Banu Acar
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 94-99 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.96158
Serum amiloid A vaskülit değerlendirmede potansiyel bir biyobelirteç olabilir
 • Hakan Babaoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 100-105 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.73745

Olgu Sunumu

Miyelodisplastik sendromlu bir olguda CPPD ilişkili psödonöroartropati
 • Mete Pekdiker
 • Gezmiş Kimyon
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 106-109 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.54154

Editöre Mektup

İnaktif COVID-19 aşısı sonrası anti-Jo-1 ilişkili hastalık
 • Zeliha Ademoğlu
 • Kübra Erol Kalkan
 • Ufuk İlgen
 • Hakan Emmungil
J Turk Soc Rheumatol 2022; 14: 110-111 DOI: 10.4274/raed.galenos.2022.66376

Dergi Hakkında

Makale Araçları