Ay: 7 Yıl: 2023
Sayı: 2 Cilt: 15

Orijinal Araştırma

Granülomatöz polianjit hastalarında rituksimab tedavisi bozulmuş yaşam kalitesi göstergesi olabilir
 • Pınar Akyüz Dağlı
 • Serdar Can Güven
 • Abdulsamet Erden
 • Mehmet Akif Eksin
 • Berkan Armağan
 • Orhan Küçükşahin
 • Ahmet Omma
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 53-59 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.59244
Romatoid artritli hastalarda sklera kalınlığı, kornea parametreleri ve interstisyel akciğer hastalığı arasındaki ilişki
 • Serdar Kaymaz
 • Nilüfer Savurmuş
 • Uğur Karasu
 • Hüseyin Kaya
 • Furkan Ufuk
 • Ayşe Rüksan Ütebey
 • Veli Çobankara
 • Murat Yiğit
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 60-66 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.99609
Ailevi Akdeniz ateşi tanılı hastalarda serum triggering receptor expressed on myeloid cells-1 (TREM-1) düzeyleri hastalık aktivitesi ile ilişkili olabilir
 • Derya Yıldırım
 • Ayla Avcu
 • Ekin Erdoğan
 • Abdulsamet Erden
 • Hamit Küçük
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 67-72 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.79663
IgG4 ilişkili hastalığın (IgG4-RD) ayırıcı tanısında sonoelastografi ve S100 proteinleri
 • Hazan Karadeniz
 • Nilgün Yılmaz Demirci
 • Mahi Nur Cerit
 • Seriyye Allahverdiyeva
 • Hatice Paşaoğlu
 • Ayşegül Karaoğlan
 • Abdulsamet Erden
 • Hamit Küçük
 • Mehmet Akif Öztürk
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 73-81 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.38258
Sistemik skleroz hastalarında hiposalivasyon ve hiposalivasyonun oral yetersizliğe olan etkisinin değerlendirilmesi
 • Aslihan Avanoglu Guler
 • Hazan Karadeniz
 • Reyhan Bilici
 • Hasan Satış
 • Hakan Babaoğlu
 • Nuh Ataş
 • Hamit Küçük
 • Berna Göker
 • Seminur Haznedaroğlu
 • Mehmet Akif Öztürk
 • Abdurrahman Tufan
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 82-88 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.03511
Sistemik lupus eritematozusda plazma değişim tedavisi: Tek merkez retrospektif kohort çalışması
 • Yeşim Özgüler
 • Tümay Ak
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Tuğrul Elverdi
 • Ahmet Emre Eşkazan
 • Serdal Uğurlu
 • Gülen Hatemi
 • Emire Seyahi
 • Melike Melikoğlu
 • İzzet Fresko
 • Muhlis Cem Ar
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 89-94 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.29591
Gastrointestinal sistem tutulumlu Behçet sendromu hastalarında konvansiyonel ve moleküler sitogenetik analizler
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Şükriye Yılmaz
 • Gülen Hatemi
 • Rahiye Dilhan Kuru
 • Ayşe Çırakoğlu
 • İbrahim Hatemi
 • Yusuf Ziya Erzin
 • Yelda Tarkan Argüden
 • Ayhan Deviren
 • Seniha Hacıhanefioğlu
 • Ayşe Salihoğlu
 • Aykut Ferhat Çelik
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 95-101 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.36349
Romatoid artritli hastalarda düz el grafisi çekimlerinde ters gri tonlama yöntemi: Pilot çalışma
 • Mustafa Erdoğan
 • Adil Öztürk
 • Berna Yurttaş
 • Ozan Cemal İçaçan
 • Cemal Bes
J Turk Soc Rheumatol 2023; 15: 102-105 DOI: 10.4274/raed.galenos.2023.80774

Dergi Hakkında

Makale Araçları