Amaç ve Kapsam

Ulusal Romatoloji Dergisi, Türkiye Romatoloji Derneği’nin (TRD) bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakemlik ilkelerine uygun, uluslararası, açık erişimli, bilimsel, hakemli, Türkçe veya İngilizce makaleler yayınlanan dergisidir. Dergi, elektronik ve basılı olarak Mart, Temmuz ve Kasım aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanır.

Derginin amacı, akademisyenler ve romatoloji ile ilgili alanlarda çalışan uzman doktorlar için tıptaki güncel konularda en yüksek bilimsel ve klinik değere sahip makaleleri yayınlamaktır. Dergi, romatoloji alanında orijinal makaleler, derlemeler, vaka raporları ve editöre mektupları yayımlar.Ayrıca, romatoloji alanındaki bilimsel toplantıların özetleri veya tam metinleri, derginin ekleri olarak yayımlanabilir.

Ulusal Romatoloji Dergisi EBSCO, Gale, Scopus, Türk Medline, Embase, J-Gate ve Tübitak Ulakbim TR Index veritabanında İndekslenmektedir.

Derginin editöryal ve yayın süreçleri ile etik kuralları International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE)World Association of Medical Editors (WAME)Council of Science Editors (CSE), Committee on Publication Ethics (COPE)European Association of Science Editors (EASE), ve National Information Standards Organization (NISO) gibi uluslararası kuruluşların kurallarına uygun olarak şekillenmektedir. Dergimiz, şeffaf olma ilkeleri ve “Akademik Yayıncılıkta En İyi Uygulamala İlkeleri” ile (doaj.org/bestpractice) uyum içindedir.

Açık Erişim Politikası

Bu dergi, araştırmaları kamuya ücretsiz olarak sunmanın daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklediği ilkesine dayanarak içeriğine anında açık erişim sağlar.

Yazarlar ve telif hakkı sahipleri, Ulusal Romatoloji Dergisi'nde yayınlanan makaleler için tüm kullanıcılara ücretsiz olarak erişim sağlar. Makaleler kaynak gösterilmek şartıyla kullanıma açıktır.

Açık Erişim Politikası, Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin (BOAI) kurallarına dayanmaktadır https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/, “açık erişim” ile, onun ücretsiz erişilebilirliğini kastedilmektedir. Herhangi bir kullanıcının bu makalelerin tam metinlerini okumasına, indirmesine, kopyalamasına, dağıtmasına, yazdırmasına, aramasına veya bağlantı vermesine, indeksleme için taramasına, yazılıma veri olarak iletmesine veya başka herhangi bir yasal amaç için internetin kendisine erişim elde etmekten ayrılamaz olanlar dışında finansal, yasal veya teknik engeller olmadan kullanmasına izin verir. Çoğaltma ve dağıtım üzerindeki tek kısıtlama ve bu alandaki telif hakkının tek rolü, yazarlara çalışmalarının bütünlüğü üzerinde kontrol ve uygun şekilde tanınma ve alıntılanma hakkı vermek olmalıdır.

Gönderim, değerlendirme ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmez.

Creative Commons

Creative Commons lisansı, telif hakkıyla korunan çalışmaların veya çalışmaların ücretsiz dağıtımını sağlayan bir kamu telif hakkı lisansıdır. Yazarlar, çalışmalarını kullanma, paylaşma veya değiştirme hakkını üçüncü şahıslara devretmek için CC lisansını kullanır. Bu dergi, Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) altında lisanslanmıştır ve bu, üçüncü tarafların bu bilgileri orijinal çalışmaya uygun şekilde referans vererek paylaşmasına ve uyarlamasına ticari olmayan amaçlar için izin verir.

İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayınevinden yazılı izin alınması gereklidir.**

Reklam Politikası

Potansiyel reklam verenler, Yazı İşleri ile iletişime geçmelidir. Reklam görselleri sadece Genel Yayın Yönetmeni’nin onayı ile yayınlanır.

Materyal Sorumluluk Reddi

Dergide yayınlanan makalelerde yer alan ifadeler veya görüşler editörlerin, yayın kurulunun ve/veya yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Editörler, yayın kurulu ve yayıncı bu tür materyaller için herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Dergide yayınlanan tüm görüşler, makalelerin yazarlarına aittir.

Ulusal Romatoloji Dergisi'nin mali giderleri Türkiye Romatoloji Derneği tarafından karşılanmaktadır.

Reklam- Duyuru /Yayınevi Yazışma Adresi

Talepleriniz için lütfen yayıncı ile iletişime geçiniz.

Kurumsal Katılımcı adresi

Galenos Yayınevi

Molla Gürani Mah. Kaçamak Sk. No:21 34093 Fındıkzade-İstanbul-Türkiye
Telefon: +90 212 621 99 25 - Faks: +90 212 621 99 27
E-posta: [email protected]
Web sayfası: www.galenos.com.tr

Dergi Hakkında

Makale Araçları