Derleme

Osteoartrit progresyonunun kantifikasyonunda direkt radyografinin avantajları ve dezavantajları
 • Hamit Küçük
 • Berna Göker
 • Şeminur Haznedaroğlu
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 1-4 DOI: 10.2399/raed.16.30602
Romatoid artritte sertolizumab pegol (CZP) kullanımı
 • Nevsun İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 1-7 DOI: 10.2399/raed.15.S1S1
Bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı: Tanı ve tedavi yaklaşımları
 • Ayten Yazıcı
 • Ayşe Çefle
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 5-12 DOI: 10.2399/raed.16.55264
Periodontal hastalık ve romatoid artrit
 • Başak Bıyıkoğlu
 • Nurcan Buduneli
 • Kenan Aksu
J Turk Soc Rheumatol 2010; 2: 9-15
El osteoartritine yaklaşım
 • Selime Ermurat
 • Ediz Dalkılıç
J Turk Soc Rheumatol 2016; 8: 13-21 DOI: 10.2399/raed.16.57966
Romatoid artritte akciğer tutulumu
 • Nevsun İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 13-19 DOI: 10.2399/raed.12.00015
Non-radyografik aksiyel spondilartrit tedavisinde sertolizumab pegol kullanımı
 • Ömer Karadağ
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 18-21 DOI: 10.2399/raed.15.S1S18
Romatolojik hastalıklarda PET kullanımı
 • Neslihan Yılmaz
 • Ahmet Emre Eşkazan
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 23-32 DOI: 10.2399/raed.14.18209
Psoriatik artritte sertolizumab pegol kullanımı
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 29-36 DOI: 10.2399/raed.15.S1S29
Romatoid artrit ile ilişkili interstisyel akciğer hastalığı
 • Cemal Bes
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 41-46 DOI: 10.2399/raed.15.29292
Osteoartritte radyolojik değerlendirme
 • Hamide Kart Köseoğlu
 • Bilge Özgül Özdemir
J Turk Soc Rheumatol 2011; 3: 43-48 DOI: 10.2399/raed.11.008
Romatoid artritte kardiyovasküler risk ve risk yönetimi
 • Ediz Dalkılıç
 • Belkıs Nihan Coşkun
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 47-52 DOI: 10.2399/raed.15.46855
Romatolog gözüyle sarkoidoz
 • Figen Tarhan
 • Gökhan Keser
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 48-57 DOI: 10.2399/raed.13.00001
Romatoid artrit hastalarında mortalite
 • Gizem Ayan
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 57-63 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.36855
Romatoid artritte erken tedavi
 • Reşit Yıldırım
 • Yusuf Yazıcı
J Turk Soc Rheumatol 2012; 4: 59-67 DOI: 10.2399/raed.12.012
Bedelini romatoloji hastalarının ödediği kötü yapılmış COVID-19 tedavi çalışmaları
 • Nurullah Akkoç
J Turk Soc Rheumatol 2020; 12: 88-95 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.94695
Romatolojik ayırıcı tanıda onkolojik değerlendirme
 • Ahmet Çayakar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 117-131 DOI: 10.2399/raed.19.69188
Psöriyazisten psöriatik artrite geçiş öngörülebilir mi?
 • Emre Bilgin
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2021; 13: 121-128 DOI: 10.4274/raed.galenos.2020.49368
mTOR yolağı ve romatolojik hastalıklardaki rolü
 • Zeynep Zehra Gümüş
 • Zeki Soypaçacı
 • Servet Akar
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 132-156 DOI: 10.2399/raed.19.85530

Klinik Araştırma

Romatoid artrit ve spondiloartritte biyolojik DMARD'lar arasında geçiş ve nedenleri: TReasure gerçek yaşam verileri
 • Umut Kalyoncu
 • Ali İhsan Ertenli
 • Orhan Kücükşahin
 • Hüseyin Ediz Dalkılıç
 • Abdulsamet Erden
 • Cemal Bes
 • Nilüfer Alpay Kanıtez
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Pınar Kızılırmak
 • Hakan Emmungil
 • Belkis Nihan Coşkun
 • Burcu Yağız
 • Süleyman Serdar Koca
 • Muhammet Çınar
 • Aşkın Ateş
 • Servet Akar
 • Duygu Ersözlü
 • Veli Yazısız
 • Nazife Şule Yaşar Bilge
 • Gezmiş Kimyon
 • Müge Aydın Tufan
 • Rıdvan Mercan
 • Emel Gönüllü
 • Emre Tekgöz
 • Ömer Karadağ
 • Ayşe Bahar Keleşoğlu Dinçer
 • Sedat Yılmaz
 • Yavuz Pehlivan
 • Önay Gerçik
 • Burak Öz
 • Mustafa Ender Terzioğlu
 • Levent Kılıç
 • Şükran Erten
 • Sedat Kiraz
 • TReasure Çalışma Grubu
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 1-9 DOI: 10.2399/raed.19.99608
Hastalık modifiye edici ilaçlara ve/veya TNF-alfa antagonistlerine dirençli romatoid artrit hastalarında rituksimabın etkinlik ve güvenliliği: 32 hastanın geriye dönük değerlendirilmesi
 • Yasemin Yalçınkaya
 • Bahar Artım Esen
 • Özlem Pehlivan
 • Sevil Kamalı
 • Orhan Aral
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 1-7 DOI: 10.2399/raed.13.54264
Ankilozan spondilit hastalarında golimumab kullanımı: HÜR-BİO/Spondiloartrit gerçek yaşam deneyimi
 • Abdulsamet Erden
 • Levent Kılıç
 • Ömer Karadağ
 • Ali Akdoğan
 • Şule Apraş Bilgen
 • Sedat Kiraz
 • İhsan Ertenli
 • Umut Kalyoncu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 6-9 DOI: 10.2399/raed.15.02986
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerilerinin Türk romatoloji uzmanları ve uzmanlık öğrencileri tarafından değerlendirilmesi
 • Umut Kalyoncu
 • Nurullah Akkoç
 • Haner Direskeneli
 • Ahmet Gül
 • Gökhan Keser
 • Sedat Kiraz
 • Salih Pay
 • Ender Terzioğlu
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 41-44 DOI: 10.2399/raed.13.43153

Öneri

Aksiyel spondiloartropatinin tanımlama, teşhis ve tedavisi: Türkiye Çalışma Grubu önerileri
 • Nurullah Akkoç
 • Pamir Atagündüz
 • Haner Direskeneli
 • Eren Erken
 • İhsan Ertenli
 • Ahmet Gül
 • Vedat Hamuryudan
 • Yasemin Kabasakal
 • Yaşar Karaaslan
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Gökhan Keser
 • Göksal Keskin
 • Bünyamin Kısacık
 • Sedat Kiraz
 • Fatoş Önen
 • Salih Pay
 • İsmail Sarı
 • Taşkın Şentürk
 • Ender Terzioğlu
 • Murat Turgay
J Turk Soc Rheumatol 2014; 6: 1-7 DOI: 10.2399/raed.14.58076
Romatoid artritte hedefe yönelik tedavi (T2T): Türkiye Çalışma Grubu önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Nurullah Akkoç
 • Haner Direskeneli
 • Ahmet Gül
 • Gökhan Keser
 • Sedat Kiraz
 • Salih Pay
 • Ender Terzioğlu
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 35-40 DOI: 10.2399/raed.13.87597
Türkiye Romatoloji Derne¤i psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Eftal Yücel
 • Şule Yavuz
 • Kenan Aksu
 • Süleyman Özbek
 • Emire Seyahi
 • Timur Pırıldar
 • Şenol Kobak
 • Esen Kasapoğlu
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 69-80 DOI: 10.2399/raed.18.18021
Türkiye Romatoloji Derne¤i romatoid artrit ulusal tedavi önerileri
 • Ayşe Çefle
 • Gökhan Keser
 • Ender Terzioğlu
 • İhsan Ertenli
 • Nevsun İnanç
 • Fulya Coşan
 • Neslihan Yılmaz
 • Ali Şahin
 • Meryem Can
 • Vedat Hamuryudan
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 81-84 DOI: 10.2399/raed.18.18022
Türkiye Romatoloji Derneği aksiyel spondiloartrit ulusal tedavi önerileri
 • Gülen Hatemi
 • Servet Akar
 • Ali Akdoğan
 • Pamir Atagündüz
 • Emine Duygu Ersözlü
 • Sinem Nihal Esatoğlu
 • Nurdan Kötevoğlu
 • Lale Öcal
 • Fatoş Önen
 • Didem Arslan Taş
 • Turan Hilmi Yeşil
 • Sedat Kiraz
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 88-98 DOI: 10.2399/raed.18.18024

Olgu Sunumu

Nadir görülen kronik dirsek monoartriti: Bir tüberküloz vakası
 • Fatih Bağcıer
 • Ahmet Çelik
 • Meltem Alkan Melikoğlu
J Turk Soc Rheumatol 2015; 7: 20-23 DOI: 10.2399/raed.15.02997
Psoriatik artritte abatasept: Olgu sunumları
 • Gül Güzelant
 • Serdal Uğurlu
J Turk Soc Rheumatol 2018; 10: 23-26 DOI: 10.2399/raed.18.30592
Romatoid artritte periferik nöropati: Romatoid vaskülitin sonucu mu, leflunomid tedavisinin komplikasyonu mu?
 • N. Şule Yaşar Bilge
 • Döndü Üsküdar Cansu
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Funda Canaz
 • Cengiz Korkmaz
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 29-31 DOI: 10.2399/raed.12.00016
Püstülotik artro-osteitis (Sonozaki sendromu) ile sakroiliit birlikteliği: Olgu sunumu
 • Soner Şenel
 • Bahattin Aydın
 • Ali Uğur Uslu
 • Ferhat Sezer
 • Şafak Şahin
J Turk Soc Rheumatol 2013; 5: 58-60 DOI: 10.2399/raed.13.32042

Düzeltme

Düzeltme: Türkiye Romatoloji Derneği psoriyatik artrit ulusal tedavi önerileri
 • Umut Kalyoncu
 • Eftal Yücel
 • Şule Yavuz
 • Kenan Aksu
 • Süleyman Özbek
 • Emire Seyahi
 • Timur Pırıldar
 • Şenol Kobak
 • Esen Kasapoğlu
 • Murat İnanç
J Turk Soc Rheumatol 2019; 11: 46-46 DOI: 10.2399/raed.19.err18021

Dergi Hakkında

Makale Araçları