Orijinal Araştırma

Meme kanserli hastaların birinci derece ve diğer yakınlarındaki otoimmün hastalık sıklığı

10.4274/raed.galenos.2023.13007

  • Ali Atay
  • Berna Göker
  • Mehmet Akif Öztürk
  • Abdurrahman Tufan
  • Şeminur Haznedaroğlu
  • Hakan Babaoğlu
  • Ahmet Özet
  • Aytuğ Üner
  • Nazan Günel
  • Gözde Tahtacı

Gönderim Tarihi: 26.09.2023 Kabul Tarihi: 05.12.2023 J Turk Soc Rheumatol 2024;16(1):32-37

Amaç:

Otoimmün hastalıklar (OİH), meme kanseri (MK) hastalarında sağlıklı popülasyona göre daha sık görülmektedir. Ancak hasta yakınlarında OİH sıklığı çalışılmamıştır. Bu çalışmada, MK’li hastaların birinci derece ve diğer akrabalarında OİH sıklığını sağlıklı kontrollerle karşılaştırmayı amaçladık.

Yöntem:

Onkoloji kliniğimizde MK tanısı ile izlenen 18 yaş ve üstü ardışık 100 kadını ve kontrol grubu olarak hastanemizin rastgele seçilmiş 18 yaş ve üzeri kadın çalışanlarını dahil ettik. İki grubun akrabaları arasındaki OİH sıklıkları ayrıntılı bir anket kullanılarak araştırıldı.

Bulgular:

Çalışma gruplarının akrabaları arasında en az bir OİH varlığı, MK grubunun akrabalarında %76 iken, kontrol grubunun akrabalarında %36 idi (p<0,001). MK grubu akrabalarındaki OİH sıklığı, kontrol grubu akrabalarına kıyasla 5,5 kat daha fazlaydı. Akrabalık derecesi dikkate alınarak yapılan detaylı analizlerde, MK hastalarının birinci derece akrabalarında riskin 11,5 kat arttığını; ancak, daha uzak akrabalar arasında risk artışı olmadığı tespit edildi.

Sonuç:

Çalışmamızda, MK hastalarının birinci akrabaları arasında, kontrol grubuna kıyasla daha fazla OİH saptadık. Bu sonuç, MK ile OİH’nin patogenezinde ortak genetik faktörlerin rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, otoimmün hastalıklar, genetik yatkınlık

Tam Metin (İngilizce)