Diğer

2021 Konu Dizini

J Turk Soc Rheumatol 2021;13(3):0-0

Ailesel birliktelik/Familial association85
Ailevi Akdeniz ateşi/Familial Mediterranean fever140
Akademik/Academic1
Aksiyal spondiloartrit/Axial spondyloarthritis100
Ankilozan spondilit/Ankylosing spondylitis17, 54, 59, 94, 116
Ankilozan spondilit/Ankylosing spondylitis6
Anksiyete/Anxiety94
Anti-IL17A monoklonal antikoru/Anti-IL17A monoclonal antibody116
Anti-TNF/Anti-TNF116
Antinötrofil sitoplazmik antikor/Antineutrophil cytoplasmic antibody88
ASDAS/ASDAS6
Bağ dokusu hastalığı/Connective tissue disease29
Bağ dokusu hastalıkları/Connective tissue diseases22
BASDAİ/BASDAI6
bDMARD/bDMARDs107
Behçet hastalığı/Behcet’s disease12, 134
CRP/CRP59
Depresyon/Depression66, 94
Derleme/Review88
Dermatomiyozit/Dermatomyositis91
Enflamatuvar bağırsak hastalığı/Intestinal inflammation17
Enflamatuvar biyobelirteç/Inflammatory biomarker47
Fetuin-A/Fetuin-A47
Genetik/Genetics85
Gerçek hayat/Real-life107
Glukokortikoid/Glucocorticoid73
Granülomatöz mastit/Granulomatous mastitis129
Hemolitik anemi/Hemolytic anemia137
HLA B-27/HLA B-2754
İdiopatik/Idiopathic129
İdiyopatik pulmoner fibroz/Idiopathic pulmonary fibrosis22
İlaçta kalım/Retention rate107
İnterstisyel akciğer hastalığı/Interstitial lung disease22
İntestinal enflamasyon/Inflammatory bowel disease17
İzlem/Follow-up121
Kadın cinsiyet/Female gender100
Kadın/Woman1
Kalprotektin/Calprotectin17
Kardiyovasküler hastalık/Cardiovascular disease47
Kasiskelet semptomları/Musculoskeletal symptoms140
Kemik mineral dansitesi/Bone mineral density59
Kırık riski/Fracture risk59
Kortikosteroid/Corticosteroid73
Kortizon/Cortisone73
Mean platelet volume/Ortalama trombosit hacmi6
Meme karsinomu/Breast carsinoma129
MRG/MRI12
Myelodisplastik sendrom/Myelodysplastic syndrome134
Nazofarenks kanseri/Nasopharyngeal cancer91
Obezite/Obesity107
Paraneoplastik/Paraneoplastic91
PsA/PsA47
Psoriazis/Psoriasis121
Psöriatik artrit/Psoriatic arthritis47, 107, 116, 121
Pulmoner arteriyel hipertansiyon/Pulmonary arterial hypertension29
Pulmoner hipertansiyon/Pulmonary hypertension29
Radyografik aksiyel spondiloartrit/Radiographic axial spondyloarthritis6
Romatolog/Rheumatologist1
Sakroiliak eklem/Sacroiliac joint12
Sekukinumab/Secukinumab116
Sistemik lupus eritematozus/Systemic lupus erythematosus137
Sistemik skleroz/Systemic sclerosis29
Skleroderma/Scleroderma29
Soğuk aglütinin/Cold agglutinin137
Sonuç ölçütleri/Outcome measures107
Spondiloartrit/Spondyloarthritis54
Spondyloarthropathy/Spondiloartropati140
SSc/SSc66
Steroid kullanımı/Steroid usage73
Takayasu arteriti/Takayasu’s arteritis85
Tekrarlayan polikondrit/Relapsing polychondritis88
TNF inhibitörü/TNF inhibitors100
Trizomi 8/Trisomy 8134
Ürolitiyazis/Urolithiasis17
Yaşam kalitesi/Quality of life66, 94
Yaşlılık/Elderly59