Orijinal Araştırma

Ailevi Akdeniz ateşinde enfeksiyon sıklığı artmayabilir

10.4274/raed.galenos.2024.52714

  • Nesrin Şen
  • Rıdvan Mercan
  • Ömür Volkan
  • Esra Bayar
  • Sibel Yılmaz-Öner
  • Mehmet Engin Tezcan

Gönderim Tarihi: 09.09.2023 Kabul Tarihi: 29.01.2024 J Turk Soc Rheumatol 2024;16(1):15-24

Amaç:

Literatürde Ailevi Akdeniz ateşi (AAA) enfeksiyon özelliklerini değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, iki hipotezi test ettik: enfeksiyon AAA’da daha yaygın olabilir ve AAA şiddeti ile enfeksiyon arasında bir ilişki olabilir.

Yöntem:

Çalışmaya üç ayrı grup dahil ettik: AAA (363 hasta), spondiloartropati (SpA) (112 hasta) ve kontrol (121 hasta). Katılımcıları son bir yıl içindeki enfeksiyon özellikleri açısından önceden onaylanmış ve geçerli bir anketle taradık. İlk olarak, gruplar içinde enfeksiyon oranlarını, enfeksiyon türlerinin sıklığını ve enfeksiyonun şiddetini karşılaştırdık. Daha sonra AAA’da enfeksiyonla ilişkilendirilen faktörleri değerlendirdik.

Bulgular:

AAA, SpA-hastaları ve kontroller arasında enfeksiyon oranlarının benzer olduğunu bulduk. Ancak, enfeksiyon polikliniğine başvuru AAA’da daha yaygındı (p=0,001) ve enfeksiyon nedeniyle iş gücü kaybının süresi AAA’da kontrollere göre daha uzundu (p=0,002). Ayrıca, enfeksiyonlu AAA hastalarının daha yüksek hastalık şiddeti (p=0,004), ataklar arası yüksek akut faz reaktanları (p=0,006) ve ataklar sırasında daha fazla bölge tutulumu (p<0,001) vardı. Çoklu değişken analizlerinde, sonuncusunun önemli olduğu bulundu (p=0,003).

Sonuç:

Çalışmamızda AAA hastalarının enfeksiyon oranında artış gözlenmemiştir. Bununla birlikte, enfeksiyonlu hastaların daha şiddetli AAA’ya sahip olabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Oto-enflamatuvar hastalıklar, hastalık aktivitesi, Ailevi Akdeniz ateşi, enfeksiyon

Tam Metin (İngilizce)