Davetli Derleme

Aksiyal spondiloartrit hastalık progresyonunun görüntülemeye yansıması

10.4274/raed.galenos.2020.S108

  • Servet Akar
  • Dilek Solmaz

J Turk Soc Rheumatol 2020;12(2):54-66

Spondiloartritler (SpA), güncel klinik sınıflamalara göre periferik ve aksiyal ağırlıklı olarak değerlendirilmektedir. Aksiyal SpA (axSpA) tanımı temel olarak enflamatuvar bel ağrısına ek olarak görüntüleme bulguları (direkt grafi veya manyetik rezonans) veya ilişkili klinik bulguları içermektedir. Hastalık seyrinde progresyonun en önemli belirleyicisi yeni kemik oluşumudur ve tedavide ana hedeflerden biri yeni kemik oluşumunun engellenmesidir. Bu sayede önemli bir morbidite kaynağı kontrol edilmiş olacaktır. Günümüzde yeni kemik oluşumunun değerlendirildiği standart yöntem direkt grafilerdir. Sakroiliak eklem grafisi özellikle tanı ve sınıflandırmada büyük öneme sahipken progresyon için önemi sınırlıdır. Spinal grafiler hastalık progresyonun takibinde kullanılmaktadır. Tanımlanmış lezyonlardan oluşan çeşitli skorlar aracılığı ile takipler yapılmaktadır. Bu derlemede axSpA seyrinin ve progresyonunun değerlendirilmesi için kullanılan görüntüleme yöntemleri ve skorlama sistemleri gözden geçirilecektir. Kullanılmakta olan yöntemlerin hastalık takibine olan katkılarının yanı sıra kısıtlılıklarına da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Aksiyal spondiloartrit, görüntüleme, radyolojik progresyon, yeni kemik oluşumu

Tam Metin (İngilizce)