Öneri

Aksiyel spondiloartropatinin tanımlama, teşhis ve tedavisi: Türkiye Çalışma Grubu önerileri

10.2399/raed.14.58076

 • Nurullah Akkoç
 • Pamir Atagündüz
 • Haner Direskeneli
 • Eren Erken
 • İhsan Ertenli
 • Ahmet Gül
 • Vedat Hamuryudan
 • Yasemin Kabasakal
 • Yaşar Karaaslan
 • Timuçin Kaşifoğlu
 • Gökhan Keser
 • Göksal Keskin
 • Bünyamin Kısacık
 • Sedat Kiraz
 • Fatoş Önen
 • Salih Pay
 • İsmail Sarı
 • Taşkın Şentürk
 • Ender Terzioğlu
 • Murat Turgay

Gönderim Tarihi: 14.02.2014 Kabul Tarihi: 09.06.2014 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(1):1-7

Amaç:

Aksiyel spondiloartropati (SpA) tanımının ve teşhis kriterlerinin daha iyi anlaşılması ve aksiyel SpA'nın yerel olarak nasıl tedavi ve takip edilebileceğine ilişkin güncel konular hakkında uzman önerilerinde bulunmak.

Yöntem:

Çalıştayda toplam 19 uzman yer almıştır. Bu uzmanlar tanımlama, teşhis ve tedavi olmak üzere üç ayrı gruba dağılmış, burada literatür verisi ve konsensus sonucu oluşturulan öneriler tartışılmış ve oylanmıştır. Çalıştayın sonraki aşamasında her üç grup bir araya gelmiş ve burada öneriler tüm grup tarafından değerlendirilmiş ve tekrar oylanmıştır. Oylama sonrası her bir öneri için elde edilen skorların ortalaması alınmıştır. Burada oluşturulan öneriler rapor haline getirilmiştir.

Bulgular:

Aksiyel SpA tanım, teşhis ve tedavisi ile ilgili oluşturulan raporda toplam 19 öneri mevcuttur. Tanımlamada 8, teşhis ve tedavide sırasıyla 4 ve 7 öneri yer almıştır.

Sonuç:

Çalıştay sonucu oluşturulan önerilerin aksiyel SpA hastalarının tanımı, teşhisi ve tedavisi ile ilgili güncel konularda bu konu ile ilgilenen hekimlere rehberlik etmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Spondiloartrit, ilaç tedavisi, tanı, klinik uygulama kılavuzu