Olgu Sunumu

Akut ikterik hepatit tablosu ile başvuran bir sistemik lupus eritematozus hastası: Lupus hepatiti mi? Otoimmün hepatit mi?

  • Tayfun Akalın
  • Şeminur Haznedaroğlu
  • Eyüp Ekici
  • Candan Tuncer

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(1):34-37

Akut ikterik hepatit tablosu ile baflvuran bir sistemik lupus eritematozus hastası: Lupus hepatiti mi? Otoimmün hepatit mi? Sistemik lupus eritematozus (SLE) böbrek, kalp ve beyin gibi vital organlarda ciddi hasara yol açabilen otoimmün bir hastalıktır. Karaciğer enzim yüksekliği SLE hastalarında sık görülür fakat ciddi karaciğer hasarı nadirdir. En sık KCFT bozukluğu sebepleri KC yağlanması, SLE'nin KC tutulumu (lupus hepatiti), ilaç kullanımı ve viral hepatitlerdir. Nadiren SLE-otoimmün hepatit (OİH) birlikteliği de KCFT bozukluğu yapabilir. SLE ve otoimmün hepatitin pek çok ortak klinik ve laboratuar bulguları vardır. Bu nedenle, SLE hastalarında hepatit tabosu geliştiğinde lupus hepatiti ile otoimmün hepatit ayrımını yapmak zor olabilir. KC biyopsi bulguları bu ayrımı yapmak için gereklidir. Burada, akut ikterik hepatit tablosu ile hastaneye kabul edilip SLE tanısı konan bir hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematozus, lupus hepatiti, otoimmün hepatit, antiribozomal P antikor