Derleme

Ankilozan spondilit tedavisinde sertolizumab pegol

10.2399/raed.15.S1S14

  • Kenan Aksu

Gönderim Tarihi: 17.05.2015 Kabul Tarihi: 05.08.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):14-17

Ankilozan spondilit (AS), spondilartritlerin prototipi bir hastalık olup tedavisinde öncelikli olarak steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (SOAİİ) kullanılmalıdır. Özellikle periferik eklem tutuluşlu AS'li olgularda, sulfasalazin uygun bir seçenektir. SOAİİ'a ve sulfasalazine dirençli olgularda anti-TNF ajanlar kullanılabilir. Faz 3, randomize, plasebo kontrollü çalışmalarla, anti-TNF ailesinin son üyesi sertolizumab pegolün, AS'de hem spinal hem üveit gibi ekstraspinal bulguların tedavisinde etkili, güvenli olduğu gösterilmiştir. Sertolizumab pegol, AS için etkin ve güvenli bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, sertolizumab pegol