Derleme

Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavileri ile ilişkili otoimmün ve inflamatuar hastalıklar

10.2399/raed.12.004

  • Hakan Emmungil
  • Kenan Aksu

Gönderim Tarihi: 21.02.2011 Kabul Tarihi: 15.07.2011 J Turk Soc Rheumatol 2012;4(1):17-23

Anti tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) ajanları kronik romatizmal hastalıkları da içeren çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu ajanların uzun dönemli ve artan kullanımları ile birlikte bazı istenmeyen etkiler görülmeye başlanmıştır. Bu etkiler, anti-TNF-α hedefli tedavilerle ilişkili asemptomatik immünolojik değişikliklerden hayatı tehdit edici sistemik otoimmün hastalıklara kadar değişebilen otoimmün süreçleri kapsamaktadır. Anti-TNF-α ilişkili otoimmün/inflamatuar hastalıklar genellikle sorumlu ilacın kesilmesi ile ortadan kalkmakta, fakat bazı olgularda sistemik tedavi gerektiren klinik durumlara da yol açabilmektedir. Bu derlemede anti-TNF-α tedavisi sonrası gelişen otoimmün/inflamatuar hastalıklar tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Anti-TNF-alfa ajanlar, istenmeyen etki, otoimmünite