Derleme

Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavisi ve enfeksiyon

10.2399/raed.11.009

  • Melike Kalfa
  • Kenan Aksu

Gönderim Tarihi: 27.02.2011 Kabul Tarihi: 14.06.2011 J Turk Soc Rheumatol 2011;3(3):49-56

Tümör nekrozis faktör-α (TNF-α), birçok inflamatuvar hastalığın patogenezinde önemli rol oynayan proinflamatuvar bir sitokindir. TNF-α, aynı zamanda bakteriyel ve özellikle mikobakteriyel enfeksiyonlara karşı konak savunmasında da kritik rol oynamaktadır. Son yıllarda, TNF-α inhibitörleri birçok inflamatuvar hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Anti-TNF-α ajanlarla ile tedavi edilen hastalar, başta tüberküloz olmak üzere, viral, bakteriyel, fungal ve protozoal enfeksiyonlara karşı yatkınlık açısından yüksek risk taşımaktadır. Bu nedenle, anti-TNF-α tedavisi uygulanan hastalar ciddi ve fırsatçı enfeksiyonlar açısından yakından takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, anti-TNF-α tedavi, tüberküloz