Olgu Sunumu

Behçet sendromu ve amiyotrofik lateral skleroz: Olgu sunumu ve literatür derlemesi

10.2399/raed.17.83007

  • Veysel Suzan
  • Sinem Nihal Esatoğlu
  • Serdal Uğurlu
  • Emire Seyahi
  • Vedat Hamuryudan

Gönderim Tarihi: 10.04.2017 Kabul Tarihi: 12.04.2017 J Turk Soc Rheumatol 2017;9(0):43-46

Behçet sendromu (BS), etyolojisi bilinmeyen, her boyutta arter ve venleri tutan multisistemik bir vaskülittir. Nörobehçet sendromu, BS'nin en ciddi tutulumlarından biridir. Amiyotrofik lateral skleroz (ALS) benzeri prezentasyonu ise hemen hemen hiç görülmemektedir. Biz de burada BS ve ALS birlikteliği olan bir olgumuzu ve daha önceden bildirilmiş olan 6 olguyu tartışmaya açtık. Olgular göz önüne alındığında birlikteliklerinin rastlantısal mı olduğu yoksa ortada gerçekten bir ilişki olup olmadığına tam olarak netlik getirilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Behçet sendromu, amiyotrofik lateral skleroz, nörolojik tutulum