Derleme

Biyolojik tedaviler ve gebelik

10.2399/raed.14.21931

  • Ayten Yazıcı
  • Ayşe Çefle

Gönderim Tarihi: 18.03.2014 Kabul Tarihi: 03.09.2014 J Turk Soc Rheumatol 2014;6(1):33-35

Biyolojik ajanlar, inflamatuar romatolojik hastalıkların patolojik mekanizmalarını direkt hedef alır. Biyolojik ajanların transplasental geçişleri moleküler yapılarına bağlı olarak değişir. İnsanda gebelikle ilgili tecrübeler sınırlıdır. Mevcut bilgilerin çoğu vaka bildirilerinden ve retrospektif çalışmalardan elde edilmiştir. Bu nedenle gebelik öncesinde ve konsepsiyon sırasında bu ilaçların kesilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Romatolojik hastalıklar, biyolojik ajanlar, gebelik