Derleme

Biyolojik tedaviler

10.2399/raed.17.92400

  • Elif Er Gülbezer
  • Gökhan Keser

Gönderim Tarihi: 06.09.2017 Kabul Tarihi: 19.09.2017 J Turk Soc Rheumatol 2017;9(0):11-31

Biyolojik tedaviler, hastalık gelişim sürecinde rol alan immün veya genetik mediyatörlerden birini özgün olarak hedef alan ilaçlardır. Üretimleri yüksek teknoloji gerektiren ve maliyetleri oldukça fazla olan biyolojik tedavi ajanlarının sayıları ve çeşitleri sürekli artmaktadır. Romatolojide kullanılan biyolojik ajanların başlıcaları; anti-TNF inhibitörleri, IL-1β inhibitörleri, IL-6R inhibitörü tosilizumab, B hücre delesyonu yapan rituksimab ve T hücre ko-stimülasyon inhibitörü olan abatasepttir. Bunlar yanında kullanıma yeni giren veya girmek üzere olan biyolojik ajanlar da mevcuttur. Romatoid artrit, ankilozan spondilit, psoriyatik artrit, juvenil idiyopatik artrit, ailesel Akdeniz ateşi, erişkin Still hastalığı ve ANCA ilişkili sistemik vaskülitler gibi farklı hastalık gruplarında, özellikle konvansiyonel tedavilere dirençli hastalarda, önemli tedavi alternatifi oluşturmaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Biyolojik tedavi, anti-TNF, tosilizumab, rituksimab, abatasept