Derleme

Büyük damar vaskülitlerinde güncel tedavi

  • Yasemin Şahinkaya
  • Sevil Kamalı

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(1):6-9

Kortikosteroidler (KS), iskemik ve sistemik bulgulara yol açabilen büyük damar vaskülitlerinde (BDV) standart tedavi protokolü olarak kabul edilmektedir. BDV'de, uzun süreli remisyon sağlayabilen ve KS ihtiyacını azaltan veya ortadan kaldıran antiinflamatuar ve immünosüpresif ilaçların etkinliğine iliflkin sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu derlemede, Metotreksat, Azatiyoprin, Mikofenolat Mofetil, İnşiksimab, Etanersept ile gerçekleştirilen tedavi çalışmaları ele alınarak, güncel tedavi yaklaşımları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bu makalede anahtar sözcük bulunmamaktadır.