Derleme

Dev hücreli (temporal) arterit

10.2399/raed.15.54254

  • Mehmet Ali Balcı
  • Ömer Nuri Pamuk

Gönderim Tarihi: 07.07.2015 Kabul Tarihi: 14.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):10-15

Dev hücreli (temporal) arterit (DHA) büyük ve orta çaplı damarları tutan kronik bir vaskülittir. Anamnez ve fizik muayene DHA tanısında temel unsurlardır. DHA hastalarının en az üçte ikisinde yeni başlangıçlı baş ağrısı görülür. Görme kaybı en önemli morbiditedir ve semptomlar birkaç hafta veya ay içinde yavaş yavaş gelişebilir. Hızlı seyreden vakalarda ani görme kaybı gelişebilir. DHA'lı hastaların çoğunda görülen karakteristik laboratuvar bulgusu sedimantasyon ve CRP artışıdır. DHA tanısında manyetik rezonans/anjiyografi, konvansiyonel anjiyografi, dopler ultrasonografi ve pozitron emisyon tomografisi kullanılabilir. DHA düşünülen tüm hastalarda temporal arter biyopsisi yapılmalıdır. DHA'dan şüphelenildiğinde steroid tedavisine hemen başlanmalıdır. Steroide bağlı yan etki gelişmesi açısından yüksek risk altında olan veya yan etki gelişen hastalarda steroid dozunu azaltmak için tedaviye metotreksat eklenmesi faydalı olabilir. Dirençli hastalığı olanlarda, TNF blokerleri etkisiz bulunurken İL-6 blokerleri ile ümit verici sonuçlar bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dev hücreli arterit, temporal arterit, vaskülit