Derleme

Dijital çağda sağlık çalışanları ve bilgi güvenliği

10.2399/raed.15.73792

  • Pınar Kılıç Aksu
  • Leyla Köksal
  • Gonca Mumcu

Gönderim Tarihi: 10.06.2015 Kabul Tarihi: 14.07.2015 J Turk Soc Rheumatol 2015;7(1):16-19

Günümüzde sağlık hizmetlerinde, elektronik uygulamalardaki artış, ağ sistemlerinde bilginin paylaşımı, veriye birçok noktadan erişimin olması ve veri kaybı yönündeki tehditlerin artışı, bilgi güvenliği için önemli faktörlerdir. Sağlık çalışanları da kurumlarda bilginin üretimi ve paylaşımı sürecinde etkili rol oynamaktadır. Bu derlemenin amacı, dijital çağda bilgi güvenliği çerçevesinde sağlık çalışanlarının rollerini incelemektir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi güvenliği, sağlık çalışanları, e-sağlık