Olgu Sunumu

Diz ekleminin nadir hastalığı: Lipoma arboresans

10.2399/raed.19.16035

  • Emre Tekgöz
  • Muhammet Çınar
  • Hatice Tuba Sanal
  • Sedat Yılmaz

Gönderim Tarihi: 26.07.2018 Kabul Tarihi: 06.08.2018 J Turk Soc Rheumatol 2019;11(1):38-41

Lipoma arboresans (LA), etkilenen eklemde genellikle ağrısız şişlik ve hareket kısıtlılığına yol açan nadir bir hastalıktır. Etyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olsa da romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi inflamatuvar bir sürecin yanında osteoartrit gibi dejeneratif bir eklem hastalığının zemininde de gelişebilmesi mümkündür. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tanıda altın standart olmasına rağmen, diğer inflamatuvar süreçlerden ayırt edilmesinde ultrasonografik görünüm de önemli bir role sahiptir. Bu olgu sunumunda, diğer inflamatuvar patolojilerle kolaylıkla karışabilen ve nadir görülen LA'ya ve tanıda ultrasonografik görünümün MRG bulguları kadar değerli olduğuna değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Diz eklemi, lipoma arboresans, ultrasonografi