Editörden

Editörden

  • Haner Direskeneli

J Turk Soc Rheumatol 2022;14(2):0-0

Sevgili Okurlarımız,

Ulusal Romatoloji Dergimiz (Eski adıyla RAED dergisi) 2022 yılı ikinci sayısı ile karşınızdayız. Her geçen sayı ile içeriğimiz daha da zenginleşiyor.

Orijinal makalelerimizden ilkinde Mehmet Ali Balcı ve Lütfi Akyol 2010-2020 yılları arasında izledikleri RA hastalarında, ülkemizde ilk kez standart mortalite oranını (SMR) değerlendiren çalışmalarında, özellikle konvansiyonel DMARD kullananlarda SMR’nin arttığını gösteriyorlar. İkinci çalışmamızda Reyhan Bilici Salman ve Şeminur Haznedaroğlu SLE hastalarında oto-antikor pozitifliği ile çeşitli klinik bulgular arasındaki ilişkiyi araştırıyorlar. Çalışmada Diskoid raş anti-Sm, Raynaud ve oral ülser anti-RNP, alopesi, lupus pnömonisi ve perikardit anti-Ro ve plörit anti- La pozitifliği ile ilişkili bulunuyor. Sonraki çalışmamızda Andaç Komaç ve ark. Dev-hücreli arterit’in 2 ana altgrubu olan kraniyal ve ekstra-kraniyal tutulum (EKT) arasındaki klinik farklılıkları inceliyorlar. Özellikle konstitüsyonel bulgular ve PET pozitifliği EKT ile ilişkili saptanıyor. Behçet hastalarında uyku kalitesinin hastalık aktivitesi, depresyon ve hayat kalitesi ile ilişkisi ise Ozge Polat-Korkmaz ve ark. sonraki çalışmasının konusunu oluşturuyor. Beşinci yazımızda Ceren Tuncer Sakar ve ark. Romatoid artritte biyolojik ilaçlara yanıtı değerlendiriyor ve izlemde çok-kriterli modellerin kullanılmasını öneriyorlar. Nilüfer Tekgöz ve ark. PFAPA sendromunun klinik seyrinde MEFV gen mutasyonlarının etkisini araştırdıkları çalışmada özellikle atipik olgularda gen taramasının önemini vurguluyorlar. Son olarak Hakan Babaoğlu vaskülit hastalarında SAA düzeyi ölçümünün potansiyel bir biyobelirteç olabileceğini gösteriyor. Ayrıca yine 2 ilginç olgu sunumu da bu sayıda yer alacak.

Önümüzdeki dönemde de yine orijinal makalelerinizi, derleme ve olgu sunumlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Editörler Kurulu adına,
Haner Direskeneli
Editör