Derleme

Erişkin Still hastalığında tedavi

  • Ayşe Çelle

J Turk Soc Rheumatol 2010;2(1):15-19

Erişkin Still hastalığı; ateş, artralji/artrit, deri döküntüsü ve nötrofilik lökositoz ile karakterize multisistemik inflamatuar bir hastalıktır. Nadir görülen bir hastalık olması ve kliniğinin heterojen olması nedeni ile farklı tedavi yöntemlerini içeren kontrollü çalışmalar yoktur. Tedavi seçenekleri genellikle olgu sunumu ve az sayıda hasta içeren retrospektif çalışmalara dayanmaktadır. Steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar ve kortikosteroidler birinci basamak tedavide kullanılan ilaçlardır. Kortikosteroide refrakter veya bağımlı olan hastalarda ikinci basamak tedavide en sık kullanılan ajan metotreksattır. Metotreksata cevap alınamayan olgularda ise genellikle biyolojik ajanlar denenmektedir. Bu basamakta öncelikle anakinra ve sonrasında anti-TNF ajanlar önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin Still hastalığı, tedavi