Diğer

ERKEN ROMATOİD ARTRİT TANISINDA ULTRASONOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN ROLÜ

  • Salih PAY

J Turk Soc Rheumatol 2009;1(1):9-16

Romatoid artrit toplumun %1’inde görülen yaygın bir hastalıktır. Romatoid artrit tanısı ve izlemi için görüntüleme yöntemlerinin etkin kullanımı önemlidir. Konvansiyonel radyografi sadece hastalığa ait geç dönem bulguları görüntüleyebilmesine karşın, manyetik rezonans görüntüleme ve kas iskelet sistemi ultrasonografisinin ilgili eklemlerdeki erken inflamatuvar ve destrüktif değişiklikler için oldukça duyarlı olduğu yönünde kanıtlar bulunmaktadır. Bu makalede romatoid artritin erken tanısında manyetik rezonans görüntüleme ve kas iskelet sistemi ultrasonografinin rolü gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: erken romatoid artrit, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi