Derleme

Hastalık maliyet analizi

10.2399/raed.12.002

  • Necdet Süt

Gönderim Tarihi: 07.12.2011 Kabul Tarihi: 23.12.2011 J Turk Soc Rheumatol 2012;4(1):24-28

Hastalık maliyet analizi belirli bir hastalığın, bir toplum üzerinde doğrudan ve dolaylı maliyetlerinin tahmin edilmesi ve tanımlanmasına yönelik analiz yöntemidir. Temel amaç, hastalık-tedavi maliyetlerinin belirlenmesidir. Son yıllarda sağlık ürünlerinde ve tedavi yöntem/programlarında gözlenen hızlı gelişmeler karşısında sağlığa ayrılan bütçelerin sınırlı kalması bu hastalık-tedavi maliyetlerinin değerlendirmelerinin yapılmasını gerekli kılmıştır. Hastalık maliyet analizleri, sağlık sisteminde kısıtlı kaynakların etkin kullanımı konusunda karar vericilere yol gösterir.

Anahtar Kelimeler: Hastalık maliyet analizi, doğrudan maliyet, dolaylı maliyet, bakış açısı