Olgu Sunumu

Hemofagositik sendromun eşlik ettiği erişkin Still hastalığı

10.2399/raed.16.44127

  • Sibel Üreyen
  • Zeynep Ertürk

Gönderim Tarihi: 21.08.2016 Kabul Tarihi: 02.10.2016 J Turk Soc Rheumatol 2016;8(0):22-24

Erişkin Still hastalığı (ESH) etiyoloji ve patogenezi bilinmeyen akut başlangıçlı sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Ateşle beraber cilt, kas-iskelet sistemi, nadiren kardiyopulmoner ve retiküloendotelyal sistem tutulumu ön plandadır. ESH özellikle birçok kronik hastalık ile birlikte prezente olabilir. Burada ESH tanısı konularak tedavisi başlanan ve kortikosteroid dozu komplikasyonları nedeniyle hızlı azaltılırken takiplerinde nötropeni saptanması nedeniyle ileri tetkikler sonucu hemofagositik sendromun eşlik ettiği ESH tanısı konulan 35 yaşında kadın olguyu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Erişkin Still hastalığı, hemofagositik sendrom, nötropeni