Olgu Sunumu

Hipofiz adenomu ile tekrarlayan polikondrit birlikteliği

10.4274/raed.galenos.2022.98608

  • Narges Nazeri
  • Zeinab Saremi

Gönderim Tarihi: 27.11.2021 Kabul Tarihi: 08.03.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(1):40-45

Tekrarlayan polikondrit (TP), etiyolojisi bilinmeyen ve esas olarak kıkırdaklı ve kıkırdaksız organları etkileyen otoimmün bir hastalıktır. RP ayrıca akciğer kanseri, Kaposi sarkomu ve prostat kanseri gibi bazı solid tümörlerle de ilişkilidir. Semptomları hafifletmek veya hastalığın ilerlemesini önlemek için tek bir etkili tedavi yoktur. Bununla birlikte, kortikosteroidler TP tedavisinin ana seçimidir. Diğer ilaçlar, immünosüpresif ajanları içerir. Burada, hipofiz adenomu ile birlikte tekrarlayan RP tanısı alan ve artrit kontrolünde etanerseptin [anti-tümör nekroz faktör (TNF) ajan] etkinliğini gösteren yeni bir olguyu sunduk. Hipofiz adenomu nükseden TP sonrası gelişebilir ve bu nedenle RP tanı prosedüründe düşünülmelidir ve hastanın görme alanı testinden etkilenebilir. Ayrıca hastalığı kontrol altına almak için anti-TNF ajanları gibi immünosüpresif ajanlar kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Tekrarlayan polikondrit, kansere bağlı polikondrit, polikondrit, hipofiz adenomu, anti-TNF

Tam Metin (İngilizce)