Olgu Sunumu

Karaciğer apsesi mi yoksa nekrozu mu? Sistemik lupus eritematoz ve antifosfolipid antikor sendromu olan hastada tanısal ikilem: Olgu eşliğinde kısa bir derleme

10.4274/raed.galenos.2022.88597

  • Reşit Yıldırım
  • Döndü Üsküdar Cansu
  • Mustafa Dinler
  • Deniz Arık
  • Cengiz Korkmaz

Gönderim Tarihi: 24.08.2021 Kabul Tarihi: 26.01.2022 J Turk Soc Rheumatol 2022;14(1):36-39

Hepatik ve portal ven trombozları antifosfolipid antikor sendromunun (AFAS) en sık gastrointestinal tutulum şeklidir. Hepatik arter trombozları ise özellikle gebelik veya postpartum dönemde nadir de olsa bildirilmiştir. Burada ateş ve şiddetli karın ağrısı ile başvuran 26 yaşında sistemik lupus eritematoz ve AFAS tanıları ile takip edilen kadın bir hasta sunduk. Klinik ve laboratuvar bulgular ile öncelikle karaciğer apsesi düşünülen hastaya karaciğer biyopsisi sonrası AFAS ilişkili karaciğer nekrozu tanısı kondu. İntravenöz immünoglobulin, antikoagülasyon, plazmaferez ve steroid tedavisi sonrası klinik ve laboratuvar iyileşme sağlandı. Amacımız nadir de olsa karaciğer nekrozunun klinik ve laboratuvar olarak karaciğer apsesini taklit edebildiğine dikkat çekmektir.

Anahtar Kelimeler: Sistemik lupus eritematoz, antifosfolipid antikor sendromu, karaciğer nekrozu, karaciğer apsesi

Tam Metin (İngilizce)