Derleme

Klinik araştırmalarda örneklem sayısının belirlenmesi ve güç (power) analizi

10.2399/raed.11.005

  • Necdet Süt

Gönderim Tarihi: 18.01.2011 Kabul Tarihi: 31.01.2011 J Turk Soc Rheumatol 2011;3(2):29-33

Derlemenin amacı klinik araştırmalarda, i) örneklem sayısı ve gücünü belirlemenin araştırma sonuçları üzerine etkisini ve önemini vurgulamak, ii) örneklem sayısını belirlerken ne tür bileşenlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda araştırmacılara yol gösterici bilgiler aktarmaktır. Klinik araştırmalarda güç (power) analiziyle örneklem sayısının belirlenmesini etkileyen bileşenler olarak, I. tip hata (α) düzeyi, II. tip hata (β) düzeyi, gruplar arası fark ya da etki büyüklüğü değeri, gruplara dağıtım oranı ve araştırma hipotezinin yönü sayılabilir. Klinik çalışmalarda çalışmanın başlangıcında güç analiziyle gerekli minimum örneklem sayısının belirlenmesiyle çalışma sonuçlarının güvenirliğinin sağlanmasının yanı sıra kaynak israfının da önüne geçilir.

Anahtar Kelimeler: Güç analizi, örneklem sayısı, I. tip hata, II. tip hata, etki büyüklüğü