Olgu Sunumu

Kolayca atlanabilecek bir tanı: Tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu (R3SPE)

10.2399/raed.17.39974

  • Sezin Turan
  • Hakan Emmungil

Gönderim Tarihi: 12.07.2017 Kabul Tarihi: 21.08.2017 J Turk Soc Rheumatol 2017;9(0):39-42

Tekrarlayıcı, seronegatif, simetrik, gode bırakan ödemin eşlik ettiği sinovit sendromu (RS3PE), el ve ayak sırtında gode bırakan ödemle beraber, distal ekstremitelerin tenosinoviti ile karakterize bir sendromdur. Elli yaş üzeri ve sıklıkla erkek hastalarda ani bir başlangıç ile ortaya çıkmaktadır. Geriatrik popülasyonda görülen geç başlangıçlı romatoid artrit (RA) ve polimiyaljia romatika (PMR) ile ortak klinik özellikleri nedeniyle, ayırıcı tanısı önemlidir. Çoğu hasta düşük doz kortikosteroide dramatik yanıt vermektedir. Etiyolojisi bilinmemekle birlikte son kanı paraneoplastik romatolojik bir sendrom olduğu yönündedir. Bu yüzden hastaların malignite açısından takibi önemlidir. Bu makalede, RS3PE sendromlu bir olgu sunarak tanı ve ayırıcı tanı konusuna dikkat çekmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: RS3PE, ayırıcı tanı, prognoz