Derleme

Kolşisin 2011

10.2399/raed.12.001

  • Mehmet Tunca

Gönderim Tarihi: 07.12.2011 Kabul Tarihi: 13.12.2011 J Turk Soc Rheumatol 2012;4(1):11-16

Eski ve etkin bir anti-inflamatuvar ilaç olan kolşisin, kısmen terapötik indeksinin düşük olması ve ciddi toksisite potansiyeli nedeniyle, geniş bir kullanım alanı bulamamıştır. Ailevi Akdeniz ateşi hastalığında sürekli ve gut hastalığının akut atak döneminde kesin endikedir; diğer endikasyon alanları o kadar kesin değildir. Son on yılda ilacın etki mekanizması, özellikle çocuklarda ve gebelerde kullanım ilkeleri, yetersiz yanıt ve tedaviye dirençli hastaların tanımlanması gibi konularda gelişmeler olmuştur. Beri yandan kolşisin kullanan yaşlı hastalardaki göreceli artış ve makrolid grubu antibiyotiklerle statinlerin yaygın kullanımıyla ilintili ilaç interaksiyonları ciddi toksisite sorunlarına yol açabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kolşisin, ailevi Akdeniz ateşi, gut, kolşisin zehirlenmesi